מנהל/ת תחום קשרי קהילה במינהלת להתחדשות עירונית

מרכז פומבי מס׳ תאריך אחרון להגשה: | מעודכן ב 2023-03-09מנהל הנדסה
תיאור:

גיבוש, התוויית וביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחום ההיבטים החברתיים והקהילתיים.

הכרוכים בתהליכי התחדשות עירונית בשכונה המיועדת להתחדשות עירונית.

מענה:

להגשת המועמדות יש לסרוק ולצרף את המסמכים הבאים:
1. שאלון פרטים אישיים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
2. שאלון ניגוד עניינים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
3. קורות חיים מעודכנים.
4. תעודות השכלה התואמות לתנאי הסף במכרז.
5. אישורי ההעסקה התואמים לניסיון המקצועי הנדרש לתנאי הסף במכרז.
6. תמונת פספורט.
הגשת המועמדות תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד: michrazim@ramat-hasharon.muni.il
ניתן לפנות בכל שאלה לליבנת יגר, סגנית מנהלת אגף משאבי אנוש, 03-5489339.

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו