ארכיונים: ידיעה

תמיכה לעמותות 2024

עמותות המבקשות לקבל תמיכה בשנת 2024, בכפוף לנוהל מתן תמיכות של רשויות מקומיות אשר פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2006

להרחבה >>

הצטרפות למאגר מתנדבים

תושבות ותושבים יקרים, לאור המצב, עיריית רמת השרון והמרכז העירוני להתנדבות נערכים להקמת מאגר מתנדבים. מאגר מתנדבים מסודר יעזור לנו

להרחבה >>