תפריט

קטגוריה: עבר והווה

עובדות ומספרים

» שטח שיפוט: כ-16,800 דונם » שטח תכנון:  כ-21,800 דונם » אוכלוסייה כיום: 50,470 תושבים » מיקום: העיר גובלת בצפון בהרצליה, בקיבוץ גליל ים שבמועצה האזורית חוף השרון, בדרום בתל אביב,

להרחבה >>

אבני דרך בהיסטוריה

1922 –  ראשית העליה על הקרקע  1923 – העליה על הקרקע של "קבוצת הטבק" וחפירת הבאר הראשונה 1944 –  קליטת עולים מתימן 1949 – מינוי מועצה מקומית לרמת השרון

להרחבה >>

סיפורי ראשונים – סרטים

  מיקי לוטקר, בת מייסדים, על רמת השרון  יהודית גרעין כל – קולנוע כוכב, היסטוריה ללא עתיד? משה גבר – על המייסדים, הקשיים, וגם על

להרחבה >>

ביבליוגרפיה

» פייבוש יעקבי, 1993, הראשונים – ותיקי רמת השרון מספרים » פייבוש יעקבי, 2002, סיפורים אישיים של בני רמת השרון ההיסטורית » פייבוש יעקובי, 2002, תולדות רמת השרון

להרחבה >>