קטגוריה: מנהל כספים

מחלקת אכיפה

מחלקת האכיפה מבצעת את אכיפת תשלומי החובה המגיעים לרשות האכיפה מתבצעת הן באכיפה מנהלית והן באכיפה משפטית. – סוגי יתרות

להרחבה >>