קטגוריה: מנהל כספים

זכאות הנחת ארנונה

מי זכאי להנחת ארנונה? החל משנת 1994 נקבעה בחוק מתכונת אחידה של הנחות לכל הרשויות המקומיות בארץ. החוק אוסר במפורש להעניק הנחות שאינן קבועות בחוק.

להרחבה >>

מחלקת אכיפה

מחלקת האכיפה מבצעת את אכיפת תשלומי החובה המגיעים לרשות האכיפה מתבצעת הן באכיפה מנהלית והן באכיפה משפטית. – סוגי יתרות החוב המטופלות הינן ארנונה, מים,

להרחבה >>