קטגוריה: אגף הבטחון

דו"ח יומי- פיקוח

דגשים למשמרת: חזות ברובע: סיור ברובע לאיתור מפגעים, הוצאת גזם, כלבים משוטטים, מודעות ושלטים, הנחת מכשול ברבים, קרטונים,פסולת בנייה. איכות חיים: אכיפת פתיחת בתי עסק

להרחבה >>

מתגייסים למשמר השכונה!

להרשמה מלאו את הטופס מטה אגף הביטחון בשיתוף המרכז העירוני להתנדבות מקימים את "יחידת משמר השכונה". משמר השכונה נועד להגביר את תחושת הביטחון בשכונות העיר,

להרחבה >>

פיקוח עירוני

מחלקת הפיקוח אוכפת את  חוקי העזר העירוניים בתחומי התנועה, החנייה, התברואה והסדר הציבורי, כל זאת לשם שמירת איכות החיים בעיר. הפקחים במחלקת הפיקוח פועלים 24/7/365

להרחבה >>

מוכנות לחירום

עיריית רמת השרון נערכת באופן מתמיד לספק מענה הולם במצְבי משבר ובאירועי חירום, העלולים להתרחש ברחבי העיר, כגון עימות, מלחמה, אסון טבע ואירועים אחרים, שיש

להרחבה >>

ביטחון מוסדות חינוך

מערך אבטחת מוסדות החינוך מושתת על הנחיות משרד החינוך, משטרת ישראל ונהלי עיריית רמת השרון . האחריות על אבטחת מוסדות החינוך הוטלה על משטרת ישראל מתוקף החלטת ממשלה

להרחבה >>