תעשיות ורישוי עסקים

העלייה המתמדת ברמת החיים ובגידול האוכלוסייה במדינת ישראל מגבירים את העומס על הסביבה וגורמים לפגיעה במשאבי הטבע. אחד הכלים העומדים לרשות המחלקה לאיכות הסביבה להבטחת איכות הסביבה ולמניעת מפגעים הוא הצבת תנאים סביבתיים ברישיון עסק.

המחלקה לאיכות הסביבה מטפלת במניעת זיהום אוויר, רעש, מיגון מזגנים ומנועי קירור בעסקים. עיקר העסקים בהם אנו מטפלים: בתי אוכל, אולמי שמחה וגני אירועים, ברים ודיסקוטקים, מכבסות, מוסכים, חניונים, תחנות דלק ומפעלי ייצור למיניהם.

מפקח המחלקה עורך ביקורות בעסקים וקובע, במידת הצורך, דרישות, הנחיות ותנאים לפני מתן הרישיון.
בעסקים שהוגדרו על ידי המשרד להגנת הסביבה כקבוצה C (לפי צו רישוי עסקים) המחלקה לאיכות הסביבה משמשת כנותנת אישור במקום המשרד להגנת הסביבה, ופועלת למימוש המפרט האחיד של המשרד.
תנאים אלה מתווספים לחקיקה סביבתית אחרת ואינם מחליפים אותה.

דרישות לאיכות אוויר
עסק של בית אוכל הפולט ריחות ועשן יידרש לבנות ארובה (טעון היתר בניה כחוק) המחוברת למנדף ומערכות סינון הבאות: מסנן פיזי, מסנן אלקטרוסטטי ומסנן פחם פעיל. המערכת תוצג לאישור למחלקה לאיכות הסביבה לפני התקנתה.
דרישות למערכות טיהור אוויר בבתי אוכל

דרישות לרעש
עסק של בר, מועדון, אולם שמחות המשמיע מוסיקה יידרש להגיש תסקיר אקוסטי מאת אקוסטיקאי מוסמך שיאשר שהמקום מוגן מדליפת רעש והעסק יידרש למבואה אקוסטית בכניסה אליו.
עסק המפעיל מזגנים, מנועי קירור וכל מתקן רועש אחר, יידרש למגן את המיתקנים מרעש ולהציג אישור למחלקה לאיכות הסביבה.

הנחיות להתקנת מתקני קירור ואוורור

הנחיות לבעלי עסקים משמיעי מוזיקה

תקנות רישוי עסקים (התקן מד–רעש בדיסקוטק) התשע"ד 2014

תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים) התשס"ו-2006

המחלקה לאיכות הסביבה

ימים ושעות קבלה:
א'-ה' 15:00-8:00

הצטרפו לניוזלטר שלנו