שילוט

– ברמת השרון כ-4,000 שלטים צמודי עסק ושלטי חוצות.
מחלקת רישוי עסקים אחראית על כל הליך הרישוי בהתאם לחוק העזר לרמה"ש, שילוט תשע"ט 2018
-קריטריונים לקבלת רישיון לשלט ע"פ חוק העזר לרמה"ש, שילוט תשע"ט 2018
– בסיום הליך הרישוי מונפק הרישיון.
– כל המעוניין להציב שלט חייב ע"פ החוק להגיש בקשה. הבקשה מועברת לועדת השילוט לקבלת  החלטה.
– במידה וניתן אישור נשלח חיוב לאגרת השילוט.

לטופס פניה מקוונת בנושא שילוט לחצו כאן
לטופס בקשה לרישיון להצגת שלט לחצו כאן
להורדת טופס PDF לחצו כאן


* שינויים – בעל הרישיון יודיע למחלקת רישוי עסקים במכתב רשום, על כל שינוי בתוכנו, מיקומו, וצורתו או במידותיו של השלט, או החומר ממנו עשוי השלט או על הסרתו, וזאת תוך ימים מיום השינוי או ההסרה.
* בעל עסק שסגר את עסקו או העתיק את עסקו למקום אחר, יודיע למחלקת רישוי עסקים ושלטים על הסרתו של השלט תוך 7 ימים מיום ההסרה.

אחזקת השילוט

בעל רישיון שילוט נושא באחריות לאחזקה שוטפת של השלטים שברשותו לרבות ניקיון, תקינות ובטיחות.

הסרת השילוט

בעל רישיון שילוט אחראי להסרת השילוט והמתקן הנושא אותו עם תום תקופת הרישיון או עם ביטולו של הרישיון.

בעל רישיון שילוט המסיר שילוט ימסור למחלקת רישוי עסקים בעירייה הודעה בכתב על הסרת השילוט (לרבות המתקן הנושא אותו), הכוללת מידע בדבר המועד בו הוסר השילוט, ויצרף תמונה המאשרת כי השילוט הוסר.

לאחר בדיקת ההודעה על ידי המחלקה יזוכה בעל רישיון השילוט בחלק היחסי של האגרה ששולמה בעד התקופה שנותרה עד לסוף השנה.

בהתאם להוראות חוק העזר העירוני, הסרת השילוט במהלך השנה תזכה בהחזר האגרה באופן יחסי בכפוף להגשת בקשה בכתב 30 ימים טרם הסרת השילוט.

למען הסר ספק, הצבת שילוט מחדש מחייבת פניה מחודשת למחלקת רישוי עסקים לקבלת רישיון לשילוט.

תכנית אב לשילוט ברמת השרון
תוכנית אב לשילוט 2020
נספח מתחמי שילוט עירוני 2020
הנחיות מרחביות

אפשרויות תשלום האגרה:
– תשלום אגרה דרך מערכת התשלומים
– למענה אנושי לתשלום: 03-5475124

לתעריפי אגרות שילוט – ראה חוק העזר לרמת השרון (שילוט)

שילוט גנים פרטיים בבתים פרטיים

– גודלו של השלט: גודלו של השלט לא יגדל מ-1.60 מ'X 1.60 מ' (עדיפות לשלט מרובע. נתון זה ניתן על פי השילוט הקיים ובהמשך לבדיקת פרופורציות המתאימות לסוג זה של שלט.

– סוג השלט: השלט יותקן על גבי מסגרת עשויה מתכת או עץ ותחובר לקיר צבורה בטיחותית. בכל מקרה השלט יהיה מחומר קשיח.

– סוג האותיות וגודלם: האותיות יהיו מודפסות בצורה נאותה ומקצועית, יש להקפיד שמספר הטלפון בשילוט יהיה יותר קטן משאר פרטי הגן.

– הסכמת בעלי הנכס: בבית משותף יש לקבל הסכמת בעלי הנכס בלבד שהשלט לא יעלה על 80 ס"מ על 80 ס"מ. במידה ואין הסכמה, השלט יהיה בגודל 40 ס"מ X 60 ס"מ ואין צורך בהסכמת שכנים (כמו עו"ד, רופא וכדומה).

רישיון לשלט הוא לשנה אחת בלבד צמוד למדד. במידה ולא אושרה הבקשה המחלקה תתחיל בהליכי אכיפה כולל פירוק השלט והטלת דוחות וקנסות.

שילוט

 קבלת קהל בתיאום מראש בלבד

הצטרפו לניוזלטר שלנו