רישיון עסק – הליך הרישוי

מהו הליך הרישוי?

רישיון עסק נועד להבטיח כי ננקטו האמצעים ונעשו הסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק, לטובת הציבור הרחב ובעל העסק.

חוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968 נועד להבטיח קיום מטרות אלו:

איכות נאותה של הסביבה לרבות מניעת מפגעים ומטרדים.

מניעת סכנות לשלום הציבור. והבטחה מפני שוד והתפרצות

בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.

מניעת סכנות של מחלות ומניעת זיהום.

בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים.

קיום דינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולדיני כבאות.

הסדרת רישיון עסק מבטיחה כי בעסק ננקטו האמצעים ונעשו הסידורים המתאימים ובין השאר סידורי כיבוי אש, בטיחות המבנים, קיום תנאי תברואה מתאימים, מניעת מטרדים לסביבה וכיוצא בזה.

מחלקת רישוי עסקים מטפלת בהליך הרישוי, הכולל:

מידע מוקדם – טרם פתיחת בית העסק

טיפול וליווי הליך הוצאת רישיון עסק מעת הגשת הבקשה ועד לקבלת רישיון עסק

ביצוע ביקורות בעסק

מתן היתרים להצבת כסאות ושולחנות

הוצאות רישיון עסק לאירועים חד פעמיים בעיר

מידע נוסף על החוק והליך הרישוי

מהו עסק טעון רישוי?

חוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 1968 מחייב כל עסק המוגדר בצו רישוי עסקים כעסק טעון רישוי לקבל רישיון עסק לפתיחת וניהול העסק. רישיון העסק הינו מסמך המתקבל מהרשות המקומית בהתאם להוראות החוק, למפרטים אחידים שמפרסם משרד הפנים (הגורם המקצועי האחראי בנושא רישוי עסקים), לדרישות נותני האישורים ולהנחיות הייחודיות של הרשות המקומית.

קיימים כ-200 סוגי עסקים החייבים ברישיון עסק וביניהם: מסעדות, אטליזים, מאפיות, קיוסקים, מפעלים, ייצור וממכר מזון, מוסכים וכדומה.

מחובת רישוי עסקים פטורים משרדי בעלי מקצועות חופשיים כגון עורכי דין, רואי חשבון ועוד.

כמו כן פטורים פעוטונים, גני ילדים וכדומה, מרפאות לסוגיהן וכן עסקים מתחום המסחר כגון מכירת הלבשה והנעלה, חלקי חילוף חדשים לרכב, כלי בית, מכשירי כתיבה וספרים (ששטחם פחות מ-800 מ"ר).

הבקשה לרישיון עסק מוגשת למחלקת רישוי עסקים ועוברת לבדיקת נותני האישור השונים בתאם לצו רישוי עסקים.

עם קבלת תשובת נותני האישור מועבר המידע על ידי המחלקה לבעל העסק.

תשלום אגרה

אגרת רישוי עסקים מחושבת בעבור כל פריט רישוי הנכלל בבקשה, גובה האגרה משתנה בהתאם לעדכוני החוק. ניתן לברר את גובה האגרה במזכירות מחלקת רישוי עסקים.

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו