• עירייה
  • קיבלתם דו”ח חניה או דו”ח פיקוח

קיבלתם דו”ח חניה או דו”ח פיקוח

תושבות ותושבים יקרים, 

חזרנו לפעילות מסודרת.  

קבלת הקהל במשרדי הפיקוח תתאפשר בזימון תור מראש בלבד (בלחיצה על הכפתור מעלה). 

הכניסה למתחם תותר לבעלי תו ירוק בלבד.

 

לצפייה בתמונות ובפרטי דו”ח חניה לחצו כאן

לצפייה בתמונות ובפרטי דו”ח פיקוח והתראה (השלכת אשפה, גזם, קרטונים ברשות הרבים, אופניים, כלבים וכדומה) לחצו כאן 

לבדיקת סטטוס ערעור עבור דו”ח חנייה – לחצו כאן

טפסים מקוונים 

טופס בקשה לביטול דוח חניה
טופס בקשה לביטול דוח פיקוח עירוני
כתב הצהרה
טופס בקשה להישפט דוח פיקוח עירוני
טופס בקשה להישפט דוח חניה

תשלומים מקוונים

תשלום דוח חניה
תשלום דוח פיקוח עירוני

הנחיות לאופן בו תפעלו אם קיבלתם דו”ח חניה או דו”ח פיקוח עירוני

לתשלום קנס מנהלי קצוב – אנא הקפד להצטייד במספר דו”ח ובמספר תעודת זהות
1. לתשלום באמצעות מענה קולי/ אנושי – בטלפון מספר 03-9275802
2. לתשלום דרך מערכת התשלומים – לחצו כאן
3.  בנק הדואר

להגשת ערעור על קבלת קנס מנהלי קצוב לחצו כאן 


לתשלום דו”ח חניה – אנא הקפד להצטייד במספר דו”ח ובמספר רכב
1. לתשלום באמצעות מענה קולי/ אנושי – בטלפון מספר 03-9275912
2. לתשלום דרך מערכת התשלומים – לחצו כאן
3.  בנק הדואר

לתשלום דו”ח פיקוח עירוני – אנא הקפד להצטייד במספר דו”ח ובמספר תעודת זהות
1. לתשלום באמצעות מענה קולי/ אנושי – בטלפון מספר 03-9275802
2. לתשלום דרך מערכת התשלומים – לחצו כאן
3.  בנק הדואר

דו”ח חניה

הגשת בקשה לביטול דו”ח
במחלקת הפיקוח לא ניתן לבטל דו”ח, אלא רק להגיש בקשה לביטול דו”ח.
רשאי להגיש בקשה לביטול דו”ח –
אך ורק מי שהחנה/העמיד את הרכב בזמן מתן הדו”ח –  אנא וודא כי הרכב המופיע ע”ג הדו”ח הינו בבעלותך.

במידה וביצעת עבירה והרכב אינו בבעלותך (כולל רכבי חברה וליסינג) – אנא פעל ע”פ ההנחיות הבאות:
» יש לבצע הסבת הדו”ח באמצעות טופס כתב ההצהרה של הנהג שביצע את העבירה.
» יש לצרף צילום תעודת זהות, ללא צילום תעודת הזהות לא יתקבל התצהיר.
» לאחר הסבת הדו”ח, ישלח אליך בדואר רשום דו”ח על שמך ואז באפשרותך להגיש בקשה לביטול הדו”ח כמקובל.
» לא תתקבל בקשה לביטול לדו”ח אשר לא עברה הסבה ע”ש הנהג.

במידה ויש ברשותך מסמכים התומכים בבקשתך לביטול הדו”ח, נא לצרפם. דוגמאות למסמכים:
» תדפיס המפרט את זמני הפעלת התשלום באמצעות פנגו, סלופארק וכדומה. 
»  אנא וודא כי מספר הרכב ושם העיר עליו הופעל התשלום זהים לפרטי הדו”ח.

» במקרה של תקלה ברכב, יש להביא חשבונית מקורית של בעל המקצוע אשר טיפל ברכב.
» במקרה של רכב חלופי ממוסך עקב טיפול ברכב, יש להמציא אישור מהמוסך.
» ניתן להוסיף כל מסמך התומך בבקשתך.
» במקרה של בעל תג חניה לנכה, יש להמציא צילום של תג הנכה משני צדדיו.

ניתן להגיש בקשה לביטול דו”ח חניה בטופס בקשה לביטול דו”ח תוך 30 יום מיום קבלתו.
נא לצרף את צילום רישיון הרכב וצילום הדוח בנוסף לבקשת הביטול.

לנוחיותכם, ניתן לשלוח את כל הטפסים הרלוונטיים גם באמצעות כתובת מייל: arar@ramat-hasharon.muni.il

 כמה זמן לוקח לקבל תשובה בגין בקשה לביטול דו”ח?
» מיום שליחת הבקשה לביטול הדו”ח יש להמתין עד שנה לקבלת התשובה.
» במידה והבקשה לביטול דו”ח נדחתה תשלח התשובה בדואר רשום.
» במידה ויבוטל הדו”ח תשלח תשובה בדואר רגיל.
» מיום קבלת תשובת התובע תינתן אפשרות לתשלום הקנס המקורי תוך 90 יום, או להגיש בקשה להישפט תוך 30 יום.
» אנא התאזר בסבלנות עד לקבלת תשובה בגין בקשתך לביטול הדו”ח.

מה קורה אם הגיע זמן תשלום הדו”ח וטרם התקבלה תשובה לבקשתך לביטול הדו”ח?

אין לשלם את הדו”ח עד לקבלת מענה בכתב מהמחלקה המשפטית.
תשלום הדו”ח לפני קבלת המענה מהמחלקה המשפטית, משמעותו הודאה בעבירה ואין אפשרות להגיש  בקשה לביטול הדו”ח או בקשה להישפט לאחר התשלום.

בקשה להישפט

ניתן להגיש בקשה להישפט בטופס בקשה להישפט תוך 90 יום מיום קבלת הדו”ח, או מהמועד שנקבע בתשובת דחיית הבקשה לביטול. יש לצרף צילום תעודת זהות.

לא ניתן להגיש בקשה לביטול דו”ח ובקשה להישפט יחדיו!
לא תוכל להגיש בקשה להישפט מעבר לתאריך הנקוב במכתב.

במידה וקיבלת הודעת תשלום דו”ח ממשרד עו”ד
עליך לפנות אך ורק  למשרד עורכי דין פרנקל את קורן בטל’: 077-7741270
מחלקת הפיקוח אינה מטפלת בדוחות שהועברו לטיפולו של עורך הדין.

דו”ח פיקוח עירוני
(השלכת אשפה, גזם, קרטונים ברשות הרבים, אופניים, כלבים וכדומה) 

 הגשת בקשה לביטול דו”ח

במחלקת הפיקוח לא ניתן לבטל דו”ח, אלא רק להגיש בקשה לביטול דו”ח.
רשאי להגיש בקשה לביטול דו”ח
– אך ורק מי ששמו מופיע ע”ג הדו”ח.
ניתן להגיש בקשה לביטול דו”ח פיקוח עירוני בטופס בקשה לביטול דו”ח תוך 30 יום מיום קבלתו.

לנוחיותכם, ניתן לשלוח את כל הטפסים הרלוונטיים גם באמצעות כתובת מייל: ararp@ramat-hasharon.muni.il

כמה זמן לוקח לקבל תשובה בגין בקשה לביטול דו”ח?
» מיום שליחת הבקשה לביטול הדו”ח יש להמתין עד שנה לקבלת התשובה.
» במידה והבקשה לביטול דו”ח נדחתה תשלח התשובה בדואר רשום.
» במידה ויבוטל הדו”ח תשלח תשובה בדואר רגיל.
» מיום קבלת תשובת התובע תינתן אפשרות לתשלום הקנס המקורי תוך 90 יום, או להגיש בקשה להישפט תוך 30 יום.
» אנא התאזר בסבלנות עד לקבלת תשובה בגין בקשתך לביטול הדו”ח.

מה קורה אם הגיע זמן תשלום הדו”ח וטרם התקבלה תשובה לבקשתך לביטול הדו”ח?

אין לשלם את הדו”ח עד לקבלת מענה בכתב מהמחלקה המשפטית.
תשלום הדו”ח לפני קבלת המענה מהמחלקה המשפטית, משמעותו הודאה בעבירה ואין אפשרות להגיש בקשה לביטול הדו”ח או בקשה להישפט לאחר התשלום.

בקשה להישפט
ניתן להגיש בקשה להישפט בטופס בקשה להישפט תוך 90 יום מיום קבלת הדו”ח, או מהמועד שנקבע בתשובת דחיית הבקשה לביטול. יש לצרף צילום תעודת זהות.

לא ניתן להגיש בקשה לביטול דו”ח ובקשה להישפט יחדיו!
לא תוכל להגיש בקשה להישפט מעבר לתאריך הנקוב במכתב.

במידה וקיבלת הודעת תשלום דו”ח ממשרד עו”ד
עליך לפנות אך ורק  למשרד עורכי דין פרנקל את קורן בטל’: 077-7741270
מחלקת הפיקוח אינה מטפלת בדוחות שהועברו לטיפולו של עורך הדין.

 

אגף הביטחון

שעות מענה טלפוני למתן שירות וקבלת קהל פנים מול פנים (פרונטליות):

ימים ב’, ג’, ד’,ה’ בין השעות 08:30-10:30
בנוסף – ימי ג’ בין השעות 16:00-18:00

הצטרפו לניוזלטר שלנו