• עירייה
  • רשות איתנה – פרסומים בדבר עשיה במקרקעין והקצאות קרקע ומבנים

רשות איתנה – פרסומים בדבר עשיה במקרקעין והקצאות קרקע ומבנים

פרסומים לפי נוהל הקצאות קרקע ומבנים בהתאם לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים 5/2001 והתיקונים שנוספו לו

נושאשם העמותהכתובת הנכסשלב פרסוםמועד סיוםקישור לפרסום
הקצאת קרקע + מבנה
בית גוברין 4
גוש 6341
ח"ח 219
שלב א'21.11.2023לחצו כאן
הקצאת קרקע + מבנהעמותת טל ישראל בשרון
ע.ר 580391548
רחוב בר יוחאי 30
גוש 6551
ח"ח 198
שלב ב'28.03.2023למסמך - לחצו כאן
הקצאת קרקע + מבנהעמותת טל ישראל בשרון
ע.ר 580391548
רחוב בר יוחאי 30
6551/198
שלב א'28.12.22למסמך - לחצו כאן
הקצאת קרקע + מבנהעמותת טל ישראל בשרון
ע.ר 580391548
רחוב יהודה הנשיא (מקביל לרחוב בית שמאי 19)
6551/440
שלב ב'11.12.22לחצו כאן
הקצאת קרקע + מבנהעמותת טל ישראל בשרון
ע.ר 580391548
רחוב בר יוחאי 30
6551/198
נוהל מקוצר לשנה25.10.22למסמך - לחצו כאן
הקצאת קרקע + מבנהעמותת טל ישראל בשרון
ע.ר 580391548
רחוב יהודה הנשיא (מקביל לרחוב בית שמאי 19)
6551/440
שלב א'08/09/2022למסמך - לחצו כאן
הקצאת קרקע + מבנהעמותת טל ישראל בשרון
ע.ר 580391548
רחוב יהודה הנשיא (מקביל לרחוב בית שמאי 19)
6551/440
נוהל מקוצר לשנה06/07/2022למסמך - לחצו כאן

לעיון בספר ההקצאות המלא ו/או במידע נוסף בנושא מקרקעין והקצאות קרקע ניתן להיכנס לדף הבית של אגף הנכסים וה-GIS – לחצו כאן >

הודעות על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין לפי סעיף 188 (ב1) ברשות איתנה

נושא תאריך אישור מליאת מועצהכתובת הנכס/ גוש/ חלקהקישור
עמותת צימס 1.1.2023מוריה 14, גוש 6417, חלקה 150 לחצו כאן
עמותת טל ישראל בשרון 1.1.2023שמואל הנגיד 3, גוש 6551, חלקה 499 לחצו כאן
עמותת ויצו 1.1.2023שבטי ישראל 88, גוש 6341, חלקה 135 לחצו כאן
עמותת ויצו 1.1.2023מרדכי 10, גוש 6418, חלקה 275,260 לחצו כאן
אישור משרד הפנים עשיה במקרקעין לפי סעיף 188 6.11.2023שמואל הנגיד 46, גוש 6550, חלקה 223 לחצו כאן
עמותת המרכז החינוך העצמאי12.2.2023שמואל הנגיד 3, גוש 6551, חלקה 499 לחצו כאן
עמותת מאורות השרון2.4.2023שדרות ויצמן 25, גוש 6599, חלקה 173 לחצו כאן
עמותת ויצו 2.4.2023שבטי ישראל 88, גוש 6341, חלקה 149 לחצו כאן
עמותת טל ישראל בשרון 2.4.2023 יהודה הנשיא 15, גוש 6551, חלקה 440לחצו כאן
עמותת סוכת שאול1.1.2023רבינו תם 4, גוש 6417, חלקה 265 לחצו כאן
עמותת ויצו04/09/2022שבטי ישראל 88, גוש 6341, חלקה 135 לחצו כאן
עמותת טל ישראל בשרון04/09/2022שמואל הנגיד 3, גוש 6551, חלקה 499 לחצו כאן
עמותת ויצו04/09/2022מרדכי 10, גוש 6418, חלקה 275,260 לחצו כאן
עמותת צ'מס04/09/2022מוריה 17, גוש 6417, חלקה 150 לחצו כאן
מכירת זכויות במקרקעין 04/09/2022הגנים 10, גוש 6414, חלקה 148 לחצו כאן
עמותת צ'יימס ישראל30/09/2021מוריה 17לחצו כאן >
סוכת שאול06/03/2022רבינו תםלחצו כאן >
חברת הדואר13/09/2021ברחוב ריינס, הגפן, בית השואבה, יצחק אלחנןלחצו כאן >
חברת המשקם02/01/2022ברחוב החשמונאיםלחצו כאן
תוספת לפרוגרמה לצרכי ציבור משנת 201604/09/2022לפי הטבלה המצורפתלחצו כאן

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו