• עירייה
  • רשות איתנה – פרסומים בדבר עשיה במקרקעין והקצאות קרקע ומבנים

רשות איתנה – פרסומים בדבר עשיה במקרקעין והקצאות קרקע ומבנים

פרסומים לפי נוהל הקצאות קרקע ומבנים בהתאם לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים 5/2001 והתיקונים שנוספו לו

נושאשם העמותהכתובת הנכסשלב פרסוםמועד סיוםקישור לפרסום
הקצאת קרקע + מבנהעמותת טל ישראל בשרון
ע.ר 580391548
רחוב בר יוחאי 30
גוש 6551
ח"ח 198
שלב ב'28.03.2023למסמך - לחצו כאן
הקצאת קרקע + מבנהעמותת טל ישראל בשרון
ע.ר 580391548
רחוב בר יוחאי 30
6551/198
שלב א'28.12.22למסמך - לחצו כאן
הקצאת קרקע + מבנהעמותת טל ישראל בשרון
ע.ר 580391548
רחוב יהודה הנשיא (מקביל לרחוב בית שמאי 19)
6551/440
שלב ב'11.12.22לחצו כאן
הקצאת קרקע + מבנהעמותת טל ישראל בשרון
ע.ר 580391548
רחוב בר יוחאי 30
6551/198
נוהל מקוצר לשנה25.10.22למסמך - לחצו כאן
הקצאת קרקע + מבנהעמותת טל ישראל בשרון
ע.ר 580391548
רחוב יהודה הנשיא (מקביל לרחוב בית שמאי 19)
6551/440
שלב א'08/09/2022למסמך - לחצו כאן
הקצאת קרקע + מבנהעמותת טל ישראל בשרון
ע.ר 580391548
רחוב יהודה הנשיא (מקביל לרחוב בית שמאי 19)
6551/440
נוהל מקוצר לשנה06/07/2022למסמך - לחצו כאן

לעיון בספר ההקצאות המלא ו/או במידע נוסף בנושא מקרקעין והקצאות קרקע ניתן להיכנס לדף הבית של אגף הנכסים וה-GIS – לחצו כאן >

הודעות על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין לפי סעיף 188 (ב1) ברשות איתנה

נושא תאריך החלטת מועצהכתובת הנכס/ גוש/ חלקהקישור
מכירת זכויות במקרקעין 04/09/2022הגנים 10, גוש 6414, חלקה 148 לחצו כאן
עמותת צ'יימס ישראל30/09/2021מוריה 17לחצו כאן >
סוכת שאול06/03/2022רבינו תםלחצו כאן >
חברת הדואר13/09/2021ברחוב ריינס, הגפן, בית השואבה, יצחק אלחנןלחצו כאן >
חברת המשקם02/01/2022ברחוב החשמונאיםלחצו כאן
תוספת לפרוגרמה לצרכי ציבור משנת 201604/09/2022לפי הטבלה המצורפתלחצו כאן

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו