פרוטוקולים ועדת תמיכה

פרוטוקולים ועדות תמיכה לשנת 2015
פרוטוקול ועדת תמיכות לשנת 2015
פרוטוקולים ועדות תמיכה לשנת 2016
תבחינים למתן תמיכות בעיריית רמת השרון
פרוטוקול ועדת תמיכות 30.6.16
פרוטוקול ועדת תמיכות 19.9.16
פרוטוקולים ועדות תמיכה לשנת 2017
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 4.5.17
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 9.11.17
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 20.12.17
פרוטוקולים ועדות תמיכה לשנת 2018
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 2.8.2018
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 28.6.2018
פרוטוקולים ועדות תמיכה לשנת 2019
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 22/7/19
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 22.9.19
פרוטוקולים ועדות תמיכה לשנת 2020
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 8.7.2020
פרוטוקול ועדת המשנה לתמיכות מיום 1.9.2020
המלצות ועדת המשנה לתמיכות מיום 1.9.2020
פרוטוקול ועדת המשנה לתמיכות מיום 1.9.2020 - קובץ נגיש
המלצות ועדת המשנה לתמיכות מיום 1.9.2020 - קובץ נגיש
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 5.11.2020
פרוטוקולים ועדות תמיכה לשנת 2021
פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות מיום 14.12.21
פרוטוקולים ועדות תמיכה לשנת 2022
פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות מיום 2.10.22
פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות מיום 2.10.22 - קובץ נגיש
פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות מיום 24.10.22

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו