נותני אישור ממשלתיים

על כל עסק טעון רישוי חלות בראש ובראשונה הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים השונים (המכונים בחוק רישוי עסקים "נותני האישור"). לגורמים אלו מתווספות דרישות מטעם הרשות המקומית כולל דרישות כלליות מעסקים טעוני רישוי ודרישות פרטניות מעסקים מסוגים מסוימים.

מצ"ב קישור לאתרי האינטרנט של נותני האישור השונים וכן לאתר משרד הפנים בו מופיעים מפרטים אחידים בנוגע לסוגי עסקים שונים, מאחר שמשרד הפנים נמצא בתהליך מתמשך ליצירת תנאים אחידים לכלל העסקים במדינה.

אתר משרד הפנים/ ממשל זמין – המפרטים האחידים

המשרד להגנת הסביבה

משטרת ישראל

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

משרד הבריאות

הרשות הארצית לכבאות והצלה

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, משרד המשפטים – נגישות

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו