נגישות בבתי עסק

בתי עסק בהם ניתן שירות לציבור מחויבים להיות נגישים לאנשים עם מוגבלות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנותיו. על-מנת להבטיח זאת, נדרשים בתי העסק להראות, גם במסגרת הליך קבלת רישיון עסק או חידושו, כי מתקיימות בהם התאמות הנגישות.

על מי חל ההליך?

ההליך חל על העסקים שלהלן:

1.         מקומות שניתן בהם שירות לציבור או שיש בהם קבלת קהל כגון קניון, חנות, חניון ציבורי או מסעדה.

2.         מקומות עבודה כגון מפעל, בית מלאכה או מקום עבודה אחר.

מצ"ב קישור לאתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים שבו מידע נוסף בנוגע לדרישות הנגישות החלות על עסקים: רישוי של עסקים החייבים בהתאמות נגישות | נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (www.gov.il)

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו