• עירייה
  • מידע חיוני לצורך הגשת בקשה לרישוי עסק

מידע חיוני לצורך הגשת בקשה לרישוי עסק

בקשה לרישיון עסק נדרשת במקרים הבאים:

עסק חדש, חידוש רישיון, החלפת בעלות, תוספת שותף, יציאת שותף, שינוי שם בעלים, שינוי מנהלים בחברה, שינוי מהות העסק, תוספת פריט, ביטול פריט, הגדלת שטח והקטנת שטח, תוספת לסוג העיסוק, שינוי בפריט, שינוי שם חברה אצל רשם החברות, מכירת הזכויות לחברה אחרת ושינויים פיזיים פנימיים במבנה בית העסק.

במקרה של העברת בעלות כאשר בעל העסק נפטר ויורשיו מחזיקים בעסק יש להגיש בקשה להעברת בעלות בליווי תעודת פטירה וצוואה שבה מצוין מי הם היורשים החוקיים.

ניתן להגיש את הבקשה על ידי מבקש הבקשה או על ידי מיופה כוח – להורדת טופס ייפוי כוח לחצו כאן.

במקרה של סגירת עסק יש לעדכן את מחלקת רישוי עסקים.

את הבקשה יש להגיש למחלקת רישוי עסקים בליווי כל המסמכים הנדרשים.

לבקשה לרישוי עסק יש לצרף את המסמכים הבאים:

  • 5 תוכנית הנדסיות חתומות על ידי בעל מקצוע מוסמך עפ"י חוק. על התוכניות לכלול גם את הפרטים הבאים: גוש, חלקה, כתובת העסק, שם מנהל העסק, סוג העסק, תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית העסק.
  • צילום חוזה שכירות או חוזה קניה או מסמך טאבו או תצהיר מעו"ד בנושא הנכס על שם החברה או השותפות.
  • צילום תעודה מרשם החברות או השותפות – במקרה של חברה ו/או שותפות.
  • מסמך מעו"ד או רו"ח שבו ירשמו מנהלי החברה או השותפים בפירוט שם ותעודת זהות – במקרה של חברה ו/או שותפות.
  • תעודת זהות + צילום תעודת זהות.
  • במקרה של בקשה לעסק המוגדר מפעל מסוכן יש לצרף תיק מפעל בהתאם לתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) התשנ"ג 1963
  • אישור על תשלום אגרה

להגשת בקשה מקוונת לרישיון עסק לחצו כאן

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת רישוי עסקים

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו