מחלקת מנהל וארגון

"בני אדם חיים על הצד הטוב ביותר כאשר לכל אחד מהם מקום לעמוד בו, כאשר כל אחד מהם יודע להיכן הוא שייך במתכונת הדברים ומה יש ביכולתו להשיג. הרוס את המקום והרסת את האדם." 

פרנק הרברט (מתוך הספר "כופרי חולית").

דבר סגן מנהלי למנהלת אגף החינוך 

מערכת  החינוך ברמת השרון מונה קרוב לכ-100 מבני חינוך אשר משרתים מעל 10,000 ילדים במערכות החינוך בעיר, כעיר הנמצאת בצמיחה תפקיד מנהל וארגון לדאוג בכל עת בידו האחת ליום יום ובידו האחרת לאחוז משקפת לעתיד ולפתח ולצפות את מוסדות החינוך של יום המחר.

המחלקות השונות במנהל וארגון פועלות בכל יום לתפעול מוסדות החינוך בצורה תקינה ומהווים כתובת מקצועית לפתרון בעיות ברבדים שונים וברמות משתנות בכל תחומי התפעול: כספים, תחזוקה, שינוע, לוגיסטיקה וכוח אדם.

מחלקת מנהל וארגון אחראית לתכנון והקמת מוסדות לימוד חדשים, איתור צרכים עתידיים ומגמות פדגוגיות והתאמת מבנית ותפעולית של כל המערכות לצורך תמיכה בתוכניות הפדגוגיות במאה ה-21.

שלכם,

אינג' רוני עזורה

סגן מנהלי למנהלת אגף החינוך

תחומי פעילות המחלקה

1. הובלת תכניות הבינוי והקמת מוסדות חינוך לשנים הקרובות.

2. בנייה ותקצוב אגף החינוך ומוסדות החינוך בעיר לצורך השגת המטרות הפדגוגיות.

3. הובלה של מערך האדמיניסטרציה החינוכי בעיר והלוגיסטיקה של משאבי החינוך.

4. תיאום ותכלול של כל הגופים הרלוונטיים באגף, במוסדות החינוך ובמרכזי העשרה ובין אגפי העיריה.

5. הכנת תוכנית עבודה שנתית לכל מוסדות החינוך בעיר בתחומי הבינוי והשיפוצים.

6. ביקורת כספית על מוסדות החינוך הנמצאים ב"ניהול עצמי".

מערך מחלקות מנהל וארגון:

* מחלקת משאבי חינוך

* מחלקת היסעים

* מחלקת חשב אגף

*רכז לוגיסטיקה ובקרה

מבנה ארגוני של המחלקה:

תרשים זרימה של המבנה הארגוני של מנהל אגף החינוך

מחלקת חשבות אגף החינוך

מחלקת חשבות באגף החינוך היא מחלקה המטפלת במערכת הכספים של אגף החינוך, בכפוף לתקציב המאושר ע"י העירייה ומשרד הפנים ועל פי חוקי העזר העירוניים.
תפקידה של מנהלת המחלקה הוא לדאוג להבטחת שליטה בהוצאות באמצעות הנהלת חשבונות, חשבות ותקצוב.
המחלקה מבצעת קליטת ספקים והתנהלות מול ספקי אגף החינוך ומוסדות החינוך ומבצעת בקרה חשבונאית על בתי הספר הנמצאים במסגרת " ניהול עצמי" ועל בתיה"ס והגנים שלא בניהול עצמי.
בקרה חשבונאית לשפ"ח, רקפת, קונסרבטוריון, בי"ס למחוננים.
השתתפות וניהול ועדות קרן חינוך (סיוע למשפחות שידן אינן משגת).
טיפול באגרות תלמידי חוץ (ילדים שלומדים מחוץ ליישוב).
המחלקה מפעילה צוותי ראיית חשבונות לצורך ביקורות על הוצאות והכנסות למערכת אל מול תקציב.

מחלקת משאבי חינוך 

מחלקת משאבי חינוך אחראית על בניית תקציב אגף החינוך ועל בקרת הכנסות האגף.
תפקיד המחלקה הוא ריכוז, בקרה והובלה של מכרזים הנדרשים לצורך תפעול שוטף של מערך החינוך בעיר, המחלקה אחראית על תחום העסקת העובדים באגף החינוך אשר אינם עובדי עירייה או משרד החינוך אל מול תקציב.
מחלקת משאבי חינוך אמונה על תחום הגשת הבקשות למיפוי ותכנון ותקצוב של משרד החינוך לצרכי בינוי וקולות קוראים בחינוך.

– המחלקה פועלת להגדלת הכנסות אגף החינוך מגורמי ממשלה ואחרים לצורך הגדלת תקציב אגף החינוך והקצאת משאבים גדולים יותר משנה לשנה לצורך הפעילות הפדגוגית.

רכז לוגיסטיקה ובקרה

תפקידו של רכז הלוגיסטיקה והבקרה באגף החינוך הוא מיפוי צרכי התחזוקה של כלל מבני החינוך בעיר, תוך ביצוע ביקורות שוטפות במוסדות חינוך לאיתור מפגעים וליקויים וטיפול בהם.
במסגרת תחומי אחריותו הוא טיפול ומעקב עבודת אבות הבית לצורך איתור אחר תקלות במוס"ח ופתרונם בצורה יעילה ע"י מחלקות התפעול בעירייה.
בנוסף עליו לדאוג אספקות וכניסות ספקים למוס"ח ובכלל זה האישורים הנדרשים ע"פ חוק.
במסגרת תפקידי הבקרה והמיפוי נעשה מיפוי של שיפוצים במוסדות חינוך ובכלל זה בניית אומדנים ותיאום מול מחלקות העיריה השונות ומוס"ח וכן בקרת הוצאה תקציבית בתחומי התחזוקה השוטפת והגינון והבטיחות וחוזי אחזקה שוטפים.

אגף החינוך

ימים ושעות קבלה:
ימים ב',ה' 09:00- 12:00
יום ג'  16:00-18:00

הצטרפו לניוזלטר שלנו