• עירייה
  • מדידת שטחי כל הנכסים לצורך חישוב ארנונה – הסבר

מדידת שטחי כל הנכסים לצורך חישוב ארנונה – הסבר

עיריית רמת השרון יוצאת במדידות של שטחי כל הנכסים לצורך חישוב ארנונה. זאת בעקבות החלטת בית המשפט העליון שפסק כי חישוב הארנונה יעשה על פי שיטת מדידה מדויקת (רע"א 2453/13 אלעזר עמר נ' עיריית חדרה, ניתן ביום 14.4.2015).

בהמשך לפסיקת בית המשפט העליון בנושא חוייבו הרשויות לבצע מדידה מדויקת של שטחי הארנונה לנכסים.

פסיקת בית המשפט העליון קבעה כי על כל הרשויות המקומיות לעבור לחיוב ארנונה על פי שיטה מדויקת ולא כפי שהיה נהוג עד כה. משמעות הפסיקה הינה שמעתה חישוב הארנונה לתשלום בגין נכסים שבתחומן יהיה על בסיס נתון השטח המדויק שנמדד עבור כל נכס כולל חלקי מטרים רבועיים.
עד להוצאת פסק הדין יכלו הרשויות המקומיות לעגל סכומים כלפי מעלה ו/או כלפי מטה. מעתה מחויבות הרשויות לפעול על פי מדידה מדויקת בלבד וזאת בהמשך לפסיקת העליון. עוד יצוין כי נכסים שכבר קיים לגביהם נתוני מדידה מדויקים יחויבו בהתאם לנתונים אלה כבר מחודש ינואר 2016. לגבי יתר הנכסים מחויבות הרשויות לסיים את עדכון כלל שטחי הנכסים בעיר וזאת עד לחודש ינואר 2018.

יישום פסק הדין יבטיח נכונות והתאמה מלאה בין נתוני הנכס בפועל לבין הנתונים המופיעים ברישומי הרשות. ראוי לציין כי אימוץ החלטת בית המשפט העליון הינה בהתאם להחלטת הנהלת המרכז לשלטון המקומי אשר דנה בחלופות השונות והחליטה על אימוץ פס"ד כלשונו, ויציאה למדידה מחודשת של הנכסים עליהם אין מדידה מדויקת כנדרש.

בסמוך לאחר מועד המדידה ובחינת החיוב בנכס יישלח לתושבים מכתב המפרט את נתוני החיוב החדשים ותישלח הודעת חיוב מעודכנת. באפשרות התושבים להגיש השגה ובמידת הצורך ערר.

עיריית רמת השרון בחרה את חברת חברת מידות שירותים מוניציפאלים בע"מ במכרז משכ"ל. השיטה בה מתוגמלת החברה הנה לפי תשלום למ"ר שנמדד ולא בהתאם להגדלת החיוב בנכסים או לפי הצלחה.

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו