תפריט

כתב התחייבות

אני הח"מ מקבל/ת על עצמי לקיים התחייבות כדלקמן:
* לשמור על שלמותו וניקיונו של הספר/DVD ולהחזירו בזמן כנדרש.
* המנוי הינו 3 ספרים לבן משפחה, DVD אחד למשפחה.
* השאלת סרט מוגבלת לשבוע ימים בלבד.
* עלי להחזיר את הספר שברשותי בתום 30 יום או במועד שמצוין ע"ג דף מועד ההחזרה.
* ביכולתי לבקש הארכת מועד ההחזרה, זאת בתנאי שהספר אינו מוזמן ע"י מנוי אחר. במידה שאחזיר
הספרים באיחור אשלם קנס כפי שאדרש.
* במידה שספר/סרט שאקבל מהספריה יאבד, או יינזק כשהוא ברשותי, הריני מתחייב לרכוש על חשבוני עותק חדש או כפי שאדרש.
* הריני מתחייב כי אודיע לספרייה תוך 30 יום על שינוי כתובת או מספר טלפון.
* הריני מתחייב/ת לא להעתיק ולשכפל למטרות מסחריות ו/או פרטיות ספרים ו – DVD.
הנני מאשר/ת קבלת הודעות דוא"ל ומסרונים מטעם רשת הספריות.

לתשומת ליבכם:
בביקורכם הראשון בספריה תקבלו את מספר המנוי.

אנא מלאו את כתב ההתחייבות המקוון.

טופס מקוון לכתב התחייבות לספריה העירונית

  • Date Format: MM slash DD slash YYYY

צור קשר

  • moked106@Ramat-Hasharon.muni.il

הצטרפו לניוזלטר שלנו