רישום כמנוי לספריה הציבורית

אני הח"מ מקבל/ת על עצמי לקיים התחייבות כדלקמן:
* עלי להחזיר את הספר שברשותי בתום 30 יום או במועד שמצוין ע"ג דף מועד ההחזרה.
* ביכולתי לבקש הארכת מועד ההחזרה, זאת בתנאי שהספר אינו מוזמן ע"י מנוי אחר. במידה שאחזיר
הספרים באיחור אשלם קנס כפי שאדרש.
* במידה שספר שאקבל מהספריה יאבד, או יינזק כשהוא ברשותי, הריני מתחייב לרכוש על חשבוני עותק חדש או כפי שאדרש.
* הריני מתחייב כי אודיע לספרייה תוך 30 יום על שינוי כתובת או מספר טלפון.
* הריני מתחייב/ת לא להעתיק ולשכפל למטרות מסחריות ו/או פרטיות ספרים.
הנני מאשר/ת קבלת הודעות דוא"ל ומסרונים מטעם רשת הספריות.

לתשומת ליבכם:
בביקורכם הראשון בספריה תקבלו את מספר המנוי.

אנא מלאו את כתב ההתחייבות המקוון.

טופס מקוון לכתב התחייבות לספריה העירונית

  • Max. file size: 64 MB.
  • MM סלאש DD סלאש YYYY

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו