טפסים ותשלומים של אגף החינוך

טפסים מקוונים
בקשה לאישור לימודי חוץ - שנה"ל תשפ"ה - גני ילדים
בקשה לביטול רישום שנה"ל תשפ"ה – גני ילדים
כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים שהינם גרושים/ פרודים/ רווקים-תשפ"ה – גני ילדים
בקשה לאישור לימודי חוץ – שנה"ל תשפ"ה – ביה"ס יסודיים ועל-יסודיים
בקשה לביטול רישום שנה"ל תשפ"ה – ביה"ס יסודיים ועל-יסודיים
כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים שהינם גרושים/ פרודים/ רווקים-תשפ"ה – בתי ספר יסודיים ועל-יסודיים
בקשה לקבלת הנחה בתשלום לצהרון לאגף החינוך
שרות פסיכולוגי- חינוכי
ויתור סודיות – טופס בקשה למסירת מידע פסיכולוגי
טופס בקשה לקבלת מידע בדואר אלקטרוני
שאלון להורים בשלות לכתה א'
טופס הסכמת הורים להתערבות פסיכולוגית לבנם/ בתם
הנגשה למוסדות חינוך
טופס בקשת הורים להנגשה פרטנית
תהליך הגשת בקשה להנגשה פרטנית
הנחיות בדבר הנגשה פרטנית לתלמיד ולהורה
רשימת מסמכים שיש לצרף לבקשה
טפסים להורדה
הוראת קבע או כרטיס אשראי תשפג
שונות
מבנה ארגוני - מועצת תלמידים
תשלומים מקוונים
תשלום מקוון לתכנית התקשרות שפ"ח

 

תשלומים מקוונים

תשלום מקוון לתכנית התקשרות שפ"ח

 

אגף החינוך

קבלת קהל:

יום א' בין השעות 14:00-16:00

יום ב' ו – ה' בין השעות 08:30-12:30

יום ג' בין השעות 16:00-18:00

מענה טלפוני:

ימים א', ג' ד' בין השעות 08:30-12:30

ימים ב' ו- ה' בין השעות 14:00-15:30

 

הצטרפו לניוזלטר שלנו