טפסים ותשלומים של אגף החינוך

טפסים מקוונים
כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים (לא נשואים, גרושים/פרודים/יחידניים)- גני ילדים
כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים (לא נשואים, גרושים/פרודים/יחידניים)- בתי ספר יסודיים
כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים (לא נשואים, גרושים/פרודים/יחידניים)- בתי ספר על-יסודיים
טופס בקשה ללימודי חוץ – בתי ספר יסודיים
טופס בקשה ללימודי חוץ -גני ילדים
טופס בקשה ללימודי חוץ – בתי ספר על-יסודיים
טופס בקשה לביטול רישום בתי ספר
טופס בקשה לביטול רישום לגני ילדים
טופס בקשה לביטול רישום בתי ספר על-יסודיים
טופס בקשת הורים להנגשה פרטנית
שרות פסיכולוגי- חינוכי
ויתור סודיות – טופס בקשה למסירת מידע פסיכולוגי
טופס בקשה לקבלת מידע בדואר אלקטרוני
שאלון להורים בשלות לכתה א'
טופס הסכמת הורים להתערבות פסיכולוגית לבנם/ בתם
נגישות מוסדות חינוך
טופס בקשת הורים להנגשה פרטנית
תהליך הגשת בקשה להנגשה פרטנית
הנחיות בדבר הנגשה פרטנית לתלמיד ולהורה
רשימת מסמכים שיש לצרף לבקשה
טפסים להורדה
טופס בקשה לפגישה עם מנהלת המחלקה לגיל הרך וקדם יסודי
הוראת קבע או כרטיס אשראי תשפא
טופס ערעור על החלטת הרשות המקומית בדבר שיבוץ לבית ספר

 

תשלומים מקוונים

תשלום מקוון לתכנית התקשרות שפ"ח

 

אגף החינוך

ימים ושעות קבלה:
ב' 09:00- 12:00
ג'  16:00 – 18:00
ה' 09:00- 12:00

הצטרפו לניוזלטר שלנו