עירייה > כללי > טופס בקשה לביטול דוח

טופס בקשה לביטול דוח

ניתן להגיש בקשה לביטול דוח תוך 30 יום מיום קבלתו.
טופס הבקשה מועבר למחלקה המשפטית בעיריית רמת-השרון.

רשאי להגיש בקשה לביטול דוח:
עבור דוח חניה אך ורק מי שהחנה/העמיד את הרכב בזמן מתן הדוח.
במידה וביצעת עבירה והרכב אינו בבעלותך
• יש לצרף את כתב ההצהרה של הנהג שביצע את העבירה.
• יש לצרף צילום תעודת זהות, ללא צילום תעודת הזהות לא יתקבל התצהיר.
עבור דוח פיקוח אך ורק מי ששמו מופיע ע"ג הדוח.

לידיעתך!

אם קיבלת דרישה לתשלום חוב, הדוח הועבר לטיפול משרד עו"ד ומשרדינו אינו מטפל בנדון.

 

טופס בקשה לביטול דוח

  • פרטי הדוח:

  • פרטי מבצע העבירה:

  • כתובת מגוריך:

  • נימוקים לבקשה לביטול הדוח

  • גרור קבצים הנה או
    1.במידה ויש ברשותך מסמכים התומכים בבקשה, עליך לצרפם. 2. במקרה של בעל תג נכה, יש להמציא צילום של תג הנכה משני צדדיו ולצרף.
הצטרפו לניוזלטר שלנו


אני מאשר קבלת דיוור אלקטרוני

טופס בקשה לביטול דוח

ליצירת קשר