חוק הסיעוד

לגמלת סיעוד זכאי תושב ישראל שהגיע לגיל הפרישה וסובל מירידה תפקודית ואינו מקבל קצבאות אחרות למימון טיפול אישי. במקרים אלו זכאי להגיש בקשה לגמלת חוק סיעוד המותנית במבחן הכנסות והערכת תלות שנערכת ע"י אחות מטעם הביטוח הלאומי. להגשת הבקשה יש למלא את הטפסים לביטוח הלאומי ולצרף אישורי הכנסות. ניתן להיעזר בעו"ס האזורית מהאגף.

לאחר הגשת הבקשה תגיע מעריכה מטעם הביטוח הלאומי לבית המבקש על מנת להעריך את רמת תפקודו. לאחר ביקור האחות ייקבע האם המבקש נמצא זכאי לגמלת הסיעוד ובמידה וכן, ייקבעו אחוזי זכאותו.

במקרים בהם אושרה הגמלה למבקש, העו"סית האזורית באגף תלווה את המטופל וביחד תבנה עימו תכנית טיפול מתוך סל השירותים המוצע המותאם לצרכיו של הפונה. העו"סית תלווה את הקשיש, תעקוב ותתווך בין השירותים המוצעים ובמידת הצורך תבצע שינויים בתכנית הטיפולית בהתאם לצרכיו המשתנים של הקשיש ומשפחתו.

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו