חומרים מסוכנים

חומרים מסוכנים הם חומרים שקיומם מאיים על בריאותו של האדם, על סביבתו ועל רכושו. איום זה אינו מוגבל לבטיחות בלבד אלא עלול להשפיע על הקרקע, על מי התהום, על הים ועל חופיו ועל איכות האוויר בהווה ובעתיד. חומרים מסוכנים נמצאים בשימוש בבית, במשרד, בחקלאות ובתעשייה.

האחריות לבדיקה ולאיתור מפגעים בתחום השיפוט של רמת השרון הינה של המחלקה ובשיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה בפיקוח על חומרים מסוכנים עפ"י תקנות מפעלים מסוכנים לחוק רישוי עסקים ולטיפול באירועי חומרים מסוכנים.

ריכוז נתוני התעשייה – ריכוז נתונים ומידע על מפעלים וגורמים העוסקים בחומרים העלולים לסכן את איכות הסביבה, מיפוי מוקדי החומרים המסוכנים ברחבי העיר ועדכון הגורמים העוסקים בתחום.

תנאים לרישיון עסק – סיוע בהכנת תנאים למתן רישיון עסק, בנושאי חומרים מסוכנים, בהתאם לצו רישוי עסקים וכפי שהוגדרו ע"י המשרד לאיכות הסביבה ו/או גורמי עירייה הנוגעים לנושא.

תיק מפעל – פיקוח על ביצוע "תיק מפעל" במסגרת תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) ופועל ליישום המסקנות וההוראות השונות כנדרש.

אירועי חומרים מסוכנים – שיתוף  בטיפול באירועי חומרים מסוכנים ברחבי העיר בתחומי גילוי זיהוי והערכת סיכונים לסביבה , כולל הפעלת ציוד מתאים בשיתוף פעולה עם גורמים מתאימים במשרד לאיכות הסביבה.

חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג – 1993, מגדיר חומר מסוכן כרעל או ככימיקל מזיק.

לפניות בנושא חומרים מסוכנים במשרד להגנת הסביבה – מוקד סביבה 6911*

המחלקה לאיכות הסביבה 

 

המחלקה לאיכות הסביבה

ימים ושעות קבלה:
א'-ה' 15:00-8:00

הצטרפו לניוזלטר שלנו