חברי הנהגת הורים עירונית

שםתפקידטלפון
איתי קפלינסקייו"ר משותף תיכון אלון ויו"ר הנהגה יישובית054-2220555
ליאת חזקיו"רית עמותת הורי הגנים רמת השרון050-2225048
רומינה מאיריו"רית משותפת אוסישקין052-3605779
רוני בן דודיו"ר משותף אוסישקין050-8121244
קובי מגנזייו"ר אור השחר052-6401000
יוסי בן דודיו"ר אורנים054-2303000
קרן מקסימוב ברנדסיו"רית אמירים054-6235015
שגית זהריו"רית גולן054-5651565
יעל ניסן יו"רית משותפת דורון054-4441844
יפתח ביאל יו"ר משותף דורון050-4032133
יובל בן-נוןיו"ר הדר050-8448882
מתן כהןיו"ר קריית יערים050-7874038
קרן בן-יוסףיו"רית עומר052-8222123
ליאה הילריו"רית יעל רום 052-5604433
ארז היילוייליו"ר קלמן054-6649685
מאיה בר-שלוםיו"ר חט"ב עלומים054-5333778
תמי גת אביביו"רית משותפת תיכון אלון050-6908510
אילת שייו"ר תיכון רוטברג054-4493340

אגף החינוך

ימים ושעות קבלה:
ב' 09:00- 12:00
ג'  16:00 – 18:00
ה' 09:00- 12:00

הצטרפו לניוזלטר שלנו