תפריט

חברי הנהגת הורים עירונית

שםתפקידטלפון
איתי קפלינסקייו"ר הנהגה ישובי ויו"ר חט"ב קלמן054-2220555
ליאת חזקיו"רית משותפת עמותת הורי הגנים רמת השרון050-2225048
רותם ניר-צבריו"רית משותפת עמותת הורי הגנים רמת השרון054-7681984
סיגל רוזנבאוםיו"רית ועד הורי בית ספר אוסישקין052-4703044
קובי מגנזייו"ר ועד הורי בית ספר אור השחר052-6401000
יוסי בן דודיו"ר ועד הורי בית ספר אורנים054-2303000
קרן מקסימוב ברנדסיו"רית ועד הורי בית ספר אמירים054-6235015
שגית זהריו"רית ועד הורי בית ספר גולן054-5651565
יעל ניסן יו"רית משותפת ועד הורי בית ספר דורון054-4441844
יפתח ביאל יו"ר משותף ועד הורי בית ספר דורון050-4032133
יובל בן-נוןיו"ר ועד הורי בית ספר הדר050-8448882
טלי ברש בוסקילהיו"רית ועד הורי בית ספר קרית יערים052-8288614
קרן בן-יוסףיו"רית ועד הורי בית ספר עומר052-8222123
ליאה הילריו"רית ועד הורי בית ספר יעל רום052-5604433
אילת שייו"רית ועד הורי חט"ב עלומים054-4493340
תמי גת אביביו"רית משותפת ועד הורי בית ספר אלון050-6908510
מיכל עזריו"רית משותפת ועד הורי בית ספר תיכון אלון054-2271442
דרור גלסיו"ר ועד הורי בית ספר רוטברג054-6308207

אגף החינוך

ימים ושעות קבלה:
ב' 09:00- 12:00
ג'  16:00 – 18:00
ה' 09:00- 12:00

הצטרפו לניוזלטר שלנו