חברי הנהגת הורים עירונית

שםתפקידטלפון
איתי קפלינסקייו"ר משותף תיכון אלון ויו"ר הנהגה יישובי 054-2220555
ליאת חזקיו"רית משותפת עמותת הורי הגנים רמת השרון050-2225048
רותם ניר-צבריו"רית משותפת עמותת הורי הגנים רמת השרון054-7681984
סיגל רוזנבאוםיו"רית ועד הורי בית ספר אוסישקין052-4703044
קובי מגנזייו"ר ועד הורי בית ספר אור השחר052-6401000
יוסי בן דודיו"ר משותף הנהגת הורי אורנים054-2303000
מיקי רודליו"רית משותפת הנהגת הורי אורנים052-4448135
קרן מקסימוב ברנדסיו"רית הנהגת הורי אמירים054-6235015
שגית זהריו"רית הנהגת הורי גולן054-5651565
יעל ניסן יו"רית משותפת הנהגת הורי דורון054-4441844
יפתח ביאל יו"ר משותף הנהגת הורי דורון050-4032133
יובל בן-נוןיו"ר משותף הנהגת הורי הדר050-8448882
מיכל קפלןיו"רית משותפת הנהגת הורי הדר054-3188988
טלי ברש בוסקילהיו"רית הנהגת הורי קרית יערים052-8288614
קרן בן-יוסףיו"רית הנהגת הורי עומר052-8222123
ליאה הילריו"רית הנהגת הורי יעל רום 052-5604433
ארז היילוייליו"ר הנהגת הורי קלמן054-6649685
מאיה בר-שלוםיור"ית הנהגת הורי עלומים054-5333778
תמי גת אביביו"רית משותפת הנהגת אלון050-6908510
אילת שייו"ר הנהגת הורי רוטברג054-4493340

אגף החינוך

ימים ושעות קבלה:
ב' 09:00- 12:00
ג'  16:00 – 18:00
ה' 09:00- 12:00

הצטרפו לניוזלטר שלנו