הנחיות מרחביות – דברי הסבר

בתאריך 1 לאוגוסט, 2014 נכנס לתוקף תיקון 101 לחוק התכנון והבניה. תיקון 101 הציב את היעדים הבאים:
1. חיזוק השלטון המקומי תוך הגדלת האחריות והמחויבות של נבחרי הציבור.
2. הגדלת עצמאות הועדה המקומית.
3. פיתוח תרבות קבלת החלטות הוגנת ויעילה בדגש על סופיות הדיון .
4. שיפור איכות הבניה.
במקביל לקידומה של תוכנית מתאר כוללנית לעיר, הועדה המקומית לתכנון ובניה מתווה מדיניות ארכיטקטונית, חזותית ברורה לעיר, כנדרש על פי סעיף 145 ד' לחוק התכנון והבניה, זאת על ידי קביעת הנחיות מרחביות לתחום התכנון של רמת השרון.

מטרת ההנחיות המרחביות:
1. לאפיין את "רוח התכנון העירוני" של רמת השרון על ידי הנחיות תכנוניות פיזיות.
2. ליצור מרחב ציבורי איכותי לכלל תושבי העיר: חיזוק הממשק שבין הרחוב לבניין, יצירת מקומות מפגש ושיפור תחושת רחוב נגיש, קהילתי, רציף, בטוח ומגוון.
3. לחזק את תחושת ההזדהות עם מקום המגורים, לקבוע אוריינטציה והיררכיה (ציבורי, כללי, פרטי וייחודי).
4. ליצור סטנדרט תכנוני ועיצובי לבניה ברמת השרון (גיאומטריה, חומר, צבע וטקסטורה).

ההנחיות המרחביות מתייחסות בין השאר:
1. חזותו ולמראהו החיצוני של בניין
2. מפלסי הכניסה לבניין
3. השתלבות הבניין בסביבתו
4. חיבור תשתיות ועניינים נוספים
ההנחיות מתייחסות למרחב התכנון, לסוגי מגרשים ולסוגי בניינים

הועדה המקומית רמת השרון אישרה בדיון בתאריך 17.4.16 את ההנחיות המרחביות שיחולו במרחב התכנון המקומי.
ניתן לעיין ולהוריד את ההנחיות המרחביות בלינק המצורף. 
הרואה עצמו נפגע מההנחיות המרחביות רשאי לפנות לועדת הערר המחוזית תל אביב תוך 30 יום מיום פרסום ההנחיות. ההנחיות יכנסו לתוקף בתום תקופה זו.

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו