הגשת השגה וערר

מי שחויב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך 90 יום מיום קבלת הודעת התשלום להגיש השגה למנהל הארנונה על יסוד טענה מטענות אלה :

  1. הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום .
  2. נפלה טעות בציון סוג הנכס, גודלו או שימוש בו.
  3. הוא אינו מחזיק כמשמעותו בפקודת העיריות .

את ההשגה יש להגיש במשרדי העירייה, שדרות ביאליק 41, רמת השרון, 4720635, בתיבת הדואר שבכניסה לבניין. מנהל הארנונה ישיב למשיג תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה. ניתן לערער תוך 30 יום מיום קבלת תשובת מנהל הארנונה בפני ועדת הערר. על החלטת ועדת ערר ניתן להגיש ערעור תוך 30 יום מיום מסירת ההחלטה לבית משפט המחוזי.

הערר יוגש ב -5  העתקים לחברה הכלכלית .

יצירת קשר:

איש קשר :  קרין רובינו

כתובת חברה הכלכלית –  רימונים – אוסישקין 5

מס טלפון : 03-5470022

מס פקס : 03-5470070

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו