דו"חות חניה

לתשלום וביצוע פעולות לדו"חות חניה שניתנו עד ה30.4.2022:

שימו לב – בדוחות פיקוח וחניה שהמועד האחרון לתשלום הינו מיום 22.05.2022 עד ליום 05.06.2022 יוארך המועד האחרון לתשלום עד ליום 01.07.2022.

» מיום שליחת הבקשה לביטול הדו"ח יש להמתין עד שנה לקבלת התשובה.
» במידה והבקשה לביטול דו"ח נדחתה תשלח התשובה בדואר רשום.
» במידה ויבוטל הדו"ח תשלח תשובה בדואר רגיל.
» מיום קבלת תשובת התובע תינתן אפשרות לתשלום הקנס המקורי תוך 90 יום, או להגיש בקשה להישפט תוך 30 יום.
» אנא התאזר בסבלנות עד לקבלת תשובה בגין בקשתך לביטול הדו"ח.

אין לשלם את הדו"ח עד לקבלת מענה בכתב מהמחלקה המשפטית.
תשלום הדו"ח לפני קבלת המענה מהמחלקה המשפטית, משמעותו הודאה בעבירה ואין אפשרות להגיש  בקשה לביטול הדו"ח או בקשה להישפט לאחר התשלום.

עליך לפנות אך ורק למשרד עורכי דין פרנקל את קורן בטל': 077-7741270
מחלקת הפיקוח אינה מטפלת בדוחות שהועברו לטיפולו של עורך הדין.

אגף הביטחון

שעות מענה טלפוני למתן שירות וקבלת קהל פנים מול פנים (פרונטליות):

ימים ב', ג', ד',ה' בין השעות 08:30-10:30
בנוסף – ימי ג' בין השעות 16:00-18:00

הצטרפו לניוזלטר שלנו