בקשת רישיון להצגת שלט

בקשה לרישיון לשלט

 • יש למלא את פרטי הדואר האלקטרוני
 • מבקש רשיון להצגת שלט ומוסר את הפרטים הבאים:

 • המקום המוצע להצגת השלט ברמת-השרון

  במידה והשלט מואר יש למלא ולשלוח את טופס אישור חשמלאי מוסמך על תקינות מערכת החשמל בשלט, הנמצא בתחתית העמוד
 • נא לצרף הדמייה צבעונית של השלט וכן תרשים לגבי מיקום השלט במבנה

 • Max. file size: 4 MB.
 • Max. file size: 4 MB.
 • הריני מצהיר/ה כי ידוע לי שמתן הרישיון על ידכם אינו פוטר אותי מעמידה בכל התנאים הנדרשים בחוקי העזר של רמת השרון ו/או בכל דין אחר, כמו כן ידוע לי כי אין מתן הרישיון מהווה תחליף להסכמת בעל הנכס להתקנת השלט.

  הריני מצהיר כי הפרטים הרשומים והמצורפים לבקשה זו הינם נכונים ומדוייקים.
 • MM סלאש DD סלאש YYYY

טופס מקוון לאישור חשמלאי מוסמך

 • יש למלא את פרטי דואר האלקטרוני
 • ונוכחתי כי השלט מקיים את הדרישות הבאות:

  1. השלט מצויד במפסק פחת. 2. הצנרת המספקת חשמל לשילוט מוסתרת. 3. הצנרת המספקת חשמל עברה מיקום והיא תקינה , ומקיימת את כל דרישות הבטיחות עפ"י חוק.
 • Max. file size: 4 MB.
 • MM סלאש DD סלאש YYYY

מחלקת שילוט

ימים ושעות קבלה:
א', ד' 12:30-08:30
ג': 16:00 – 18:00

הצטרפו לניוזלטר שלנו