בקשה לביצוע מדידת נכס

טופס בקשה לביצוע מדידת נכס

  • MM סלאש DD סלאש YYYY
  • אני מעוניין בביצוע מדידת הנכס המצוי בחזקתי

  • פרטי הנכס כפי שרשומים ברישומי מח' הגביה בעירייה

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו