• עירייה
 • עמודים
 • בקשה לבדיקת זכאות לכרטיסי מזון לאוכלוסיות זכאיות שנפגעו כלכלית עקב משבר הקורונה
 • עירייה
 • בקשה לבדיקת זכאות לכרטיסי מזון לאוכלוסיות זכאיות שנפגעו כלכלית עקב משבר הקורונה

בקשה לבדיקת זכאות לכרטיסי מזון לאוכלוסיות זכאיות שנפגעו כלכלית עקב משבר הקורונה

בקשה לבדיקת זכאות לכרטיסי מזון לאוכלוסיות זכאיות שנפגעו כלכלית עקב משבר הקורונה

לפי סעיף 3ב(א2)(2)ח לחוק יסוד: משק המדינה

 • MM סלאש DD סלאש YYYY
 • המבקש:

 • (א) הצהרה על המבקש והמתגוררים איתו בדירה והכנסותיהם בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2019 או 2020 או בחודשים ינואר עד דצמבר 2019 או 2020, לפי הבחירה שצוינה בדרישה של סעיף 1.

 • בן/ בת הזוג:

 • שים לב:

  בסכום ההכנסה נכללים ההכנסות ברוטו של הזכאים להטבה ומי שמתגוררים עמם (מעל גיל 18), כולל ילד במשפחת אומנה, מכל מקור הכנסה שהוא, מלבד התשלומים: תגמול מיוחד לחיילי מילואים ותגמול נוסף לחיילי מילואים.
 • שחרר קבצים כאן או
  Max. file size: 64 MB.
   שכיר יצרף תלושי משכורת לחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2019 או 2020 או לחודשים ינואר עד דצמבר 2019 או 2020 ,לפי הבחירה שצוינה ברישה של סעיף 1.
  • שחרר קבצים כאן או
   Max. file size: 64 MB.
    עצמאי יצרף שומת הכנסה שנתית אחרונה שבידו.
   • שחרר קבצים כאן או
    Max. file size: 64 MB.
     מי שאינו עובד יצרף אישור מביטוח לאומי על היותו במעמד "לא עובד" לחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2019 או 2020 או לחודשים ינואר עד דצמבר 2019 או 2020 , לפי הבחירה שצוינה ברישה של סעיף 1.
    • (ב) מקורות הכנסה נוספים של המנויים בסעיף (א) לעיל. יש לציין ממוצע חודשי אוקטובר עד דצמבר 2019 או 2020 או בחודשים ינואר עד דצמבר 2019 או 2020, לפי הבחירה שצוינה ברישה של סעיף 1 (אין למלא את אותן ההכנסות שנכללו בהודעת השומה).

    • * אם השכרת דירת מגורים ושכרת דירה אחרת למגוריך יש לציין ההפרש (אם יש) בהכנסה בלבד.
    • MM סלאש DD סלאש YYYY

    צור קשר

    הצטרפו לניוזלטר שלנו