אישורים לטאבו

שינוי שעות קבלה במחלקת אישורים לטאבו – אין קבלה בימי ד'

שימו לב – בין התאריכים 14.2.24 ועד 27.3.24, לא תתקיים קבלת קהל במחלקת אישורים לטאבו בימי ד'.

שעות קבלת קהל לתקופה זו:

ימי א' בין השעות 8:30-12:30, ימי ג' בין השעות 8:30-12:30 וגם בין השעות 16:00-18:00.

אישור לרשם המקרקעין (טאבו)- עפ"י סעיף 324 לפקודת העיריות

אישור הניתן מהעירייה לרשם המקרקעין, בו העירייה מאשרת כי לבעל הנכס אין חובות לעירייה בגין הנכס.
לשם העברת נכס מקרקעין בדרך של מכירה, רישום זכויות מחברה משכנת/קבלנית/מינהל, העברת זכויות לקרובי משפחה, רישום צו בית משותף, ייחוד דירות, חלוקת מקרקעין וכיו"ב, על בעל הנכס או מורשה מטעמו, להמציא אישור לרשם המקרקעין (טאבו) כי כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס ביחס לנכס המועבר סולקו במלואם.

לתשומת לבך!
אנו משקיעים משאבים רבים לקיצור הליך קבלת האישור לרשם המקרקעין.
במקרים חריגים כאשר הבדיקה נערכת ע"י גורמים נוספים בעירייה היא עלולה להתארך, לכן אנא קבל זאת בהבנה ובסבלנות.

לשלבים בהליך להגשת בקשה בקבלת האישור לרשם המקרקעין – קראו עוד

למילוי טופס אישור לטאבו/הארכת תוקף אישור קיים – לחצו כאן

מחלקת אישורים לטאבו

שעות קבלת קהל:

ימים א, ג' ד' בין השעות 8:30-12:30

שעות מענה טלפוני:

ימים  א, ג' ד' בין השעות 13:30-15:00

הצטרפו לניוזלטר שלנו