אודות אגף הרווחה והקהילה

מובילים במקצועיות ואנושיות
אגף הרווחה והקהילה בעיריית רמת השרון מחויב לפעול באופן מקצועי, ערכי וחדשני, להענקת שירות איכותי ואנושי, לכלל תושבי העיר. התושב נמצא במרכז עבודת האגף ויקבל טיפול ברמה גבוהה, המבוסס על יחס אישי, אחריות, יושרה, ושימוש בטכנולוגיה מתקדמת.
עובדי האגף פועלים לפיתוח ומתן שירותים ייחודיים ונגישים לאוכלוסיות מגוונות ברחבי העיר, ולקידום רווחת התושבים, מתוך ראיה המכבדת את אחריותם לניהול חייהם באופן עצמאי.
אגף הרווחה והקהילה לוקחים חלק משמעותי בעיצוב חיי הקהילה ושמירה על חוסנה.


מדיניות ותפיסת עבודה מקצועית
עיר היא הרבה יותר מתוכנית מתאר פיזית של בתים, רחובות וגינות נוי. עיר היא בעיקר קהילה של אנשים המבקשים לחיות את חייהם בשקט, על פי רצונם ואמונותיהם, ולקבל מלידה ועד זקנה, מערך של שירותים המותאמים לצרכיהם.

החיים ברמת השרון הם פסיפס של קהילה עם צרכים שונים ומגוונים.
המדרג החברתי והכלכלי הגבוה של העיר וחוסנה התקציבי של העירייה, מאפשר יצירת מרחב עירוני קהילתי של חיי תרבות, חינוך, רווחה, בינוי ותשתיות, מהמובילים בארץ.

העבודה הסוציאלית מתבוננת על בעיותיהם ומצוקותיהם של יחידים, משפחות, קבוצות וקהילות על רקע סביבתן. העבודה הסוציאלית, מתייחסת למעגלים השונים בחיי האדם, ועושה אינטגרציה בין היכולות והנתונים הביולוגיים שלו, בין הקשרים המשפחתיים והחברתיים ומשאבי התמיכה, ובין הסביבה החברתית-כלכלית, המערכות השונות המספקות לו חינוך, בריאות, תעסוקה ושירותים נוספים. כל זה בהתייחס לתרבות, לשפה, לערכים ולנורמות חייו.
עבודה סוציאלית משקיעה משאבים למתן מענים מותאמים ליצירת שינויים. היא נעה בין ציר הפיקוח החברתי המוגדר על פי חוקים, לבין תהליך טיפולי המקדם תפקוד וכוחות להתמודדות עם מצבי חיים שונים.

שירותי הרווחה והקהילה של עיריית רמת השרון, מחויבים לקוד האתי של מקצוע העבודה הסוציאלית ולשמירה על ערכים של איכות, מצוינות ומקצועיות, יזמות, נגישות וזמינות השירות, ובעיקר אהבה לאנשים.

משימות העבודה של אגף הרווחה והקהילה הינן ברובן הגדול אוניברסאליות ומכוונות לכלל תושבי העיר ולא רק לאוכלוסייה חלשה ולמתן פתרונות כספיים למצוקה כלכלית. אמנם המנדט המקצועי הראשוני בבסיס העבודה הסוציאלית הינו חיזוקם של הפגיעים והחלשים ביותר בחברה, אך חשוב לזכור כי בכל מקום בו חיים אנשים נוצרים קשיים אישיים וחברתיים. לפיכך, המדיניות המקצועית אותה מוביל האגף הינה מתן שירותי טיפול במגוון רחב של תופעות אנושיות וחברתיות מורכבות, המגיעות מכל אזורי העיר.


לקוחות האגף
פרטים ומשפחות, קהילות בסיכון (כמתחייב בחוק), הקהילה המקצועית (העוסקת במתן שירותים במסגרות השונות בקהילה) והציבור הרחב.


מבנה ארגוני ומשאבי אנוש
המפתח המרכזי להצלחה ולעמידה ביעדים ובמשימות העבודה הינו המשאב האנושי המרכיב את האגף, עובדים סוציאליים לצד עובדים סמך מקצועיים, מורים, מדריכים, מתנדבים ומערך מסייע של עובדי מנהלה וזכאות.

המבנה הארגוני של אגף הרווחה והקהילה, נקבע עפ"י תקנות משרד הרווחה, בהתאם למיפוי הצרכים, ולמשאבים העומדים לרשות העירייה.
באגף 6 צוותים בהם משתלבת העבודה לפי תחומים מקצועיים ייעודיים, לצד תוכניות קהילתיות מגוונות:
צוות פרט ומשפחה, צוות טיפול בנכויות ושיקום, צוות טיפול באזרחים ותיקים, נועם- המחלקה לטיפול בנוער וצעירים, התחנה- טיפול בפרט, בזוג ובמשפחה, וצוות קהילה, מנהלה וזכאות.


תקציב האגף
התקציב הינו נגזרת של הפעולות המקצועיות, ופיתוח התוכניות והשירותים שמתבצעים באגף.
עבודת האגף בתחומים השונים מותאמת לסביבת הקהילה שבתוכה אנו פועלים, ולמגמות הדמוגרפיות של העיר. לפיכך, פועל הצוות המקצועי לזהות צרכים משתנים ולקבוע סדרי עדיפות בתחומי הטיפול ולפיתוח השירותים החברתיים והקהילתיים.
תקציב האגף מבוסס על הכנסות/תקבולים מתקציב המדינה (75%), תקציב העירייה (25%), גביה מלקוחות, וגיוס משאבים מארגונים וגופים שונים. עיריית רמת-השרון, מקצה תקציבים נוספים בהתאם למדיניות מועצת העיר והעומד בראשה, צרכי תושביה ומצבה הכלכלי.

אגף הרווחה והקהילה

שעות קבלת קהל פנים מול פנים (פרונטליות): 8:00-20:00

שעות מענה טלפוני למתן שירות: 08:30-16:00

שעות מענה טלפוני לזימון תורים מראש: ע"ב העו"ס המטפל

הצטרפו לניוזלטר שלנו