שירותי טיפול בילדים ונוער

אגף הרווחה והקהילה מטפל ב- 10% מכלל הילדים ובני הנוער מגילאי לידה ועד 18 המתגוררים בעיר. איתור וזיהוי של ילדים ובני נוער במצבי סיכון, הינה משימה מקצועית מאתגרת ומורכבת.
מצבי הסיכון הינם רב- ממדיים ויש להם היבטים משפחתיים, חברתיים, רגשיים ופיזיים.
חלק מילדים אלו הוגדרו בהתאם לתבחינים שונים, כילדים חסרי עורף משפחתי.
בהגדרה זו נכללות בעיות בתפקוד ההורי, בעיות התנהגות, בעיות לימודיות וכן נכויות שונות.
האגף שוקד על קידום מהלך של מתן רצף שירותים לילדים ונוער בסיכון בתוך הקהילה.

חוק הנוער טיפול והשגחה-
עבודה עפ"י חוק, של עובדים סוציאליים לחוק הנוער (שם קודם: פקידי סעד), לצורך הגנה על קטינים
המצויים בסכנה, הנגרמת ע"י האחראיים עליהם או עקב סיכון עצמי גבוה. החוק מקנה סמכות להתערבות,
לעובד סוציאלי אשר עבר הכשרה וקיבל מינוי לתפקידו מהמדינה.
שירות צוות מקצועי זמין למערכת החינוך
מערך טיפולי משולב ועוטף, המאפשר לאנשי החינוך רשת תמיכה מקצועית להיוועצות והכוונה על בסיס
יומיומי.

ועדות תכנון והערכה (וועדת החלטה)-
מסגרת לדיון, בין שירותית ורב מקצועית לקביעת תוכניות טיפוליות לקטינים.
בוועדה משתתפים צוותי רווחה, חינוך, בריאות וגורמים נוספים, הדנים יחד עם ההורים והילד על התוכנית
הטיפולית המותאמת לצרכיו.

מערך המסגרות הטיפוליות-
מועדונית תלתן- משותפת חינוך-רווחה, לתלמידי א'-ד'. מועדונית גיל רך- לילדי גן ניצנים.
מועדונית דרורים- לתלמידי א'-ד', בעלי צרכים מיוחדים וקשיי התנהגות.
מועדוניות ביתיות (חממיות) לילדים בגילאי ביה"ס היסודי.
איתור ילדים בגיל הרך- לאיתור ילדים בסיכון ומעוכבי התפתחות במעונות היום.
בתוכנית מועסקים גורמים מקצועיים מטפלים: קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק ופסיכולוגית התפתחותית.
שיעורי עזר מסובסדים לתלמידים.
סידורי ילדים במסגרות חוץ ביתיות (פנימיית יום, פנימיות מלאות ומשפחות אומנה)
סידורים לילדים בגיל הרך במסגרת מעונות יום (בהתאם לחוק פעוטות בסיכון).
סבסוד ילדים בגני יול"א וצהרונים.
תוכנית "עם הפנים לקהילה"- תוכניות לילדים בסיכון במסגרת הקהילה שמתוקצבות על ידי משרד הרווחה,
ע"ח המרת מכסות שיועדו לסידור לפנימייה. התוכנית מעניקה טיפול רגשי מסובסד לכל ילד בסיכון, הדרכה
הורית, ושירותי חונכות מטפחת, לילדים ובני נוער.

שירותי טיפול בילדים ונוער

ימים ושעות קבלה:
א', ג'- 21:00-08:00
ב',ה'-20:00-16:00
ד'- 20:00-08:00

הצטרפו לניוזלטר שלנו