מינהל כספים

מינהל הכספים בעיריית רמת השרון היא יחידת מטה המטפלת במערכת הכספים של העירייה, בכפוף לתקציב המאושר ע"י העירייה ומשרד הפנים ועל פי חוקי העזר העירוניים.
תפקידו של מינהל הכספים הוא לדאוג להבטחת ההכנסות בדרך של תיקצוב, שומה וגבייה, שליטה בהוצאות באמצעות הנהלת חשבונות, חשבות ותיקצוב, תשלום המשכורות באמצעות מחלקת השכר.

תמצית ה"דוחות הכספיים" השנתיים  

התקציב השנתי של עיריית רמת השרון

צווי ארנונה 

1. צו הארנונה 2018 אושר במליאת מועצת העיר ביום 04.06.17 פה אחד.
2. הצו כולל עדכון התעריפים וכן השינויים המבוקשים לאישורי השרים כפי שהחליטה מליאת המועצה בישיבה שלא מן המניין מיום 04.06.17.

3. העדכון הארצי בתעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו 2.18%. בקשה לשרי הפנים והאוצר לאישור תוספת סיווגים חדשים למבני תעשייה ועסקים מעל 5,000 מ"ר באזור גלילות. להודעה למחזיקים לחצו כאן

עפ"י פסיקת ביהמ"ש: העירייה מחוייבת למדוד את שטח כל הנכסים לצורך חישוב ארנונה
זאת בעקבות החלטת בית המשפט העליון שפסק כי חישוב הארנונה יעשה על פי שיטת מדידה מדויקת (רע"א 2453/13 אלעזר עמר נ' עיריית חדרה, ניתן ביום 14.4.2015).
בהמשך לפסיקת בית המשפט העליון בנושא חויבו הרשויות לבצע מדידה מדויקת של שטחי הארנונה לנכסים.  להסבר מלא לחצ/י כאןתחת מינהל הכספים פועלים:
» גזבר העירייה – ראש המינהל הכספי.
» סגנית הגזבר – המופקדת על הכנת התקציב הרגיל והתקציב הבלתי רגיל (תב"ר) של העירייה.
» הממונה על הכנסות העירייה – האחראי על הכנסות העירייה באמצעות מחלקת הגביה.
» הממונה על האכיפה – האחראי על אכיפת גביית יתרות חוב (שילוט, חנייה, ארנונה, ברירות קנס)
» מנהלת החשבונות הראשית – המופקדת על ביצוע הרישומים החשבונאים והפקת הדו"ח הכספי השנתי.
» הממונה על מחלקת שכר – האחראית על הטיפול במשכורות עובדי העירייה.
הממונה על הכנסות הממשלה ותחום הביטוח – האחראית על המעקב אחר התחייבויות הממשלה ועל הטיפול בתיקי הביטוח.

שםתפקידטלפון פקסדוא"ל
גידי טביב, רו"חגזבר העירייה03-548381203-5406626efrat_d@ramat-hasharon.muni.il
רויטל פיטרמןסגנית גזבר העירייה 03-5483809 03-5406626revital_f@ramat-hasharon.muni.il
ינון ברבימנהל הארנונה והכנסות העירייה03-548382103-5498826yinon_b@ramat-hasharon.muni.il
ציון ברדהממונה על האכיפה03-548387603-5472343zion_b@ramat-hasharon.muni.il
אהובה מגוזסגנית מנהל מחלקת גביה03-548380003-5472343ahuva_m@ramat-hasharon.muni.il
זהבה סבגסגנית מנהל אגף תקציבים, הנה"ח ושכר03-548585503-5472343 zehava_s@ramat-hasharon.muni.il
מוקד בירורים ותשלומי ארנונה03-547512403-5472343
מינהל כספים

ימים ושעות קבלה:
בתאום מראש

הצטרפו לניוזלטר שלנו