הלשכה המשפטית

חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי), תשל"ו-1975 קובע כי יועץ משפטי יעניק ייעוץ משפטי למועצת הרשות המקומית ולוועדותיה, לראש הרשות ולסגן ראש הרשות שלו הואצלו סמכויות, ולעובדי הרשות, בכל ענין הדרוש למילוי תפקידי הרשות לפי כל דין.
הלשכה המשפטית נותנת ייעוץ פנימי למחלקות העירייה.
היועץ המשפטי לעירייה – עו"ד מיכאל בלום

יועצים עורכי דין

צוות הלשכה המשפטית

שםתפקידטלפוןפקסדוא"ל
מיכאל בלום, עו"ד

יועץ משפטי03-548381003-5497429Fany@ramat-hasharon.muni.il
קרן ג'קמן-מזרחי, עו"דסגנית היועץ המשפטי03-548381003-5497429keren_j@ramat-hasharon.muni.il
עמית גייגר, עו"דממונה על התביעה03-548381003-5497429amit_g@ramat-hasharon.muni.il
עדי דייג-הלפרן, עו"דעו"ד במחלקה המשפטית03-548381003-5497429adi_dh@ramat-hasharon.muni.il
נטעלי איתן-צורף, עו"דעוזרת התובע העירוני 03-5483810 03-5497429natali_e@ramat-hasharon.muni.il

הסדר מותנה

הלשכה המשפטית

ימים ושעות קבלה:
בתיאום מראש

הצטרפו לניוזלטר שלנו