הלשכה המשפטית

חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי), תשל"ו-1975 קובע כי יועץ משפטי יעניק ייעוץ משפטי למועצת הרשות המקומית ולוועדותיה, לראש הרשות ולסגן ראש הרשות שלו הואצלו סמכויות, ולעובדי הרשות, בכל ענין הדרוש למילוי תפקידי הרשות לפי כל דין.
הלשכה המשפטית נותנת ייעוץ פנימי למחלקות העירייה.
היועץ המשפטי לעירייה – עו"ד מיכאל בלום

יועצים עורכי דין

צוות הלשכה המשפטית

שםתפקידטלפוןפקסדוא"ל
מיכאל בלום, עו"ד

יועץ משפטי03-548381003-5497429Fany@ramhash.co.il
קרן ג'קמן-מזרחי, עו"דסגנית היועץ המשפטי03-548381003-5497429keren_j@ramhash.co.il
עמית גייגר, עו"דממונה על התביעה03-548389303-5497429amit_g@ramhash.co.il
עו"ד נופר גוטמן לייבמן תובעת עירונית 03-548389303-5497429nofar_g@ramhash.co.il
עדי דייג-הלפרן, עו"דמנהלת תחום בכירה – הסכמים, מכרזים והתקשרויות03-548381003-5497429adi_dh@ramhash.co.il
לשכת היועץ המשפטי03-5483810
תביעה עירונית03-5483893

הסדר מותנה

הלשכה המשפטית

ימים ושעות קבלה:
בתיאום מראש

הצטרפו לניוזלטר שלנו