תפריט

אגף נכסים וה- GIS

בעיריית רמת השרון קיימים כ- 1,900 נכסים, המתפרשים על פני שטח תכנון של כ- 19,000 דונם.
אגף הנכסים וה-GIS לאחר איחודם, אחראית על תחום המיפוי העירוני וההנדסי, וחולשת על מחלקות רבות. ומכך מרכזת באופן טבעי את כל נכסיה של הרשות- מבנים ושטחי ציבור הפזורים בעיר ומהווה מקור מידע לניהול וקבלת החלטות.

לאתר ה-GIS העירוני לחצו כאן

א. מטרת על:
נכסי עירייה: להבטיח זכויות העירייה בנכסיה, השבחתם והפעלתם, הסדרת רישום הקרקעות תכנונית וקניינית.

 GIS:  בנייה ועדכון מאגר נתונים ממוחשב של שטחי העירייה מבוסס מפה, ככלי לסיוע בקבלת החלטות,  וכמתן שירות יעיל
ושקוף לתושב באמצעות האינטרנט.

ב. תחומי פעילות האגף- שלושה תחומים עיקריים:
1. ניהול נכסי העירייה – קרי נכסי דלא ניידי, שיש להם זיקה קניינית כלשהי לעירייה בדרך של בעלות וחכירה, שכירות, זיקת הנאה וכיו"ב. על המחלקה מוטלת האחריות לניהול נכסי העירייה, לארגונם ולפיקוח עליהם בהתאם להוראות כל דין ולמדיניות שנקבעת ע"י מועצת הרשות במטרה להבטיח זכויות העירייה בנכסיה, השבחתם והפעלתם באורח כלכלי ככל הניתן. במסגרת ניהול נכסי העירייה עוסקת המחלקה בהשכרת ושכירת נכסים, העברת נושאים לדיון בהנהלת המועצה ומליאתה, הכנת הסכמים וטיפול בהם לאחר חתימתם.

2. רישום נכסי העירייה – רישום זכויות העירייה במקרקעין לפי חוק בלשכת רישום המקרקעין, רישום שטחים המיועדים לצורכי ציבור וכן ניהול ספר הנכסים של העירייה הכולל זכויות במקרקעין לטובת העירייה, וכן זכויות הזולת במקרקעי העירייה, וכן ניהול ספר הקצאות עפ"י נוהלי משרד הפנים.

3. תפעול ותחזוק מערכת ה-GIS- בניית מאגר נתונים ממוחשב ופיתוחו בין המחלקות השונות בעירייה תוך ניהול תחזוקה ועדכון מערכת GIS ברמה פנים ארגונית וחוץ ארגונית כשירות לציבור, המשך סיוע בישיבות הוועדה המקומית- ע"ג הצגה במערכות הגיאוגרפיות קרי ניתוח תופעות מרחביות כסיוע למקבלי החלטות בעיר וסיוע בהליכי תכנון- בסיס נתונים זמין ומעודכן: תצלום אויר, יעודי קרקע, טופוגרפיה, גושים, חלקות, מבני ציבור, שטחים וכו'.

צוות האגף:

שםתפקידטלפוןפקסדוא"ל
עינב בן יעקבמנהל מחלקת נכסי העירייה03-548383003-5498035einav_j@ramat-hasharon.muni.il
מיכל חן דאליסגנית מנהל מח' נכסי העירייה וה-GIS03-548383103-5498035 michal_c@ramat-hasharon.muni.il
אירנה קלימובסקימעדכנת ה-GIS03-548383603-5498035irena_k@ramat-hasharon.muni.il
ראובן אלנתןסוקר נכסים ורכז הפקעות03-547083803-5498035reuven_e@ramat-hasharon.muni.il
דורית שליהקצאות03-548383003-5498035dorit_s@ramat-hasharon.muni.il
רומה סגלמזכירה03-548383003-5498035roma_s@ramat-hasharon.muni.il

מידע לציבור

בקשה לקיום אירוע במרחב הציבורי
עקרונות ותבחינים להקצאת קרקע
נוהל הקצאת מקרקעין
נוהל מתן רשות שימוש במקלטים ציבוריים דו תכליתיים
טפסים והנחיות כלליות להקצאת קרקע
נוהל שימוש חד פעמי במקלטים ציבוריים לפעילות יום הולדת
לצפייה בספר ההקצאות בהתאם לנוהל הקצאת קרקע ומבנים ללא תמורה או בתמורה סימלית
ניתן לעיין בספר ההקצאות המלא במחלקת נכסי העירייה בשעות קבלת קהל.

אגף הנכסים וGIS

ימים ושעות קבלה:
א'-ה' 16:00-08:00

 

 

הצטרפו לניוזלטר שלנו