אגף נכסים וה- GIS

ברמת השרון קיימים כ – 258 נכסים עירוניים, המתפרשים על כ – 5000 דונם מקרקעין ציבורי, בתחום שיפוט של כ – 16,500 דונם.


אגף הנכסים וה-GIS לאחר איחודם, אחראית על תחום המיפוי העירוני וההנדסי, וחולשת על מחלקות רבות. ומכך מרכזת באופן טבעי את כל נכסיה של הרשות- מבנים ושטחי ציבור הפזורים בעיר ומהווה מקור מידע לניהול וקבלת החלטות.

לאתר ה-GIS העירוני לחצו כאן

א. מטרת על:
נכסי עירייה: להבטיח זכויות העירייה בנכסיה, השבחתם והפעלתם, הסדרת רישום הקרקעות תכנונית וקניינית.

 GIS:  בנייה ועדכון מאגר נתונים ממוחשב של שטחי העירייה מבוסס מפה, ככלי לסיוע בקבלת החלטות,  וכמתן שירות יעיל
ושקוף לתושב באמצעות האינטרנט.

ב. תחומי פעילות האגף- שלושה תחומים עיקריים:
1. ניהול נכסי העירייה – קרי נכסי דלא ניידי, שיש להם זיקה קניינית כלשהי לעירייה בדרך של בעלות וחכירה, שכירות, זיקת הנאה וכיו"ב. על המחלקה מוטלת האחריות לניהול נכסי העירייה, לארגונם ולפיקוח עליהם בהתאם להוראות כל דין ולמדיניות שנקבעת ע"י מועצת הרשות במטרה להבטיח זכויות העירייה בנכסיה, השבחתם והפעלתם באורח כלכלי ככל הניתן. במסגרת ניהול נכסי העירייה עוסקת המחלקה בהשכרת ושכירת נכסים, העברת נושאים לדיון בהנהלת המועצה ומליאתה, הכנת הסכמים וטיפול בהם לאחר חתימתם.

2. רישום נכסי העירייה – רישום זכויות העירייה במקרקעין לפי חוק בלשכת רישום המקרקעין, רישום שטחים המיועדים לצורכי ציבור וכן ניהול ספר הנכסים של העירייה הכולל זכויות במקרקעין לטובת העירייה, וכן זכויות הזולת במקרקעי העירייה, וכן ניהול ספר הקצאות עפ"י נוהלי משרד הפנים.

3. תפעול ותחזוק מערכת ה-GIS- בניית מאגר נתונים ממוחשב ופיתוחו בין המחלקות השונות בעירייה תוך ניהול תחזוקה ועדכון מערכת GIS ברמה פנים ארגונית וחוץ ארגונית כשירות לציבור, המשך סיוע בישיבות הוועדה המקומית- ע"ג הצגה במערכות הגיאוגרפיות קרי ניתוח תופעות מרחביות כסיוע למקבלי החלטות בעיר וסיוע בהליכי תכנון- בסיס נתונים זמין ומעודכן: תצלום אויר, יעודי קרקע, טופוגרפיה, גושים, חלקות, מבני ציבור, שטחים וכו'.

צוות האגף:

שםתפקידטלפוןדוא"ל
עינב בן יעקבמנהל אגף הנכסים ו-GIS03-5483830einav_j@ramat-hasharon.muni.il
מירב אריסמנהלת מחלקת מקרקעין ושכירויות03-5483831merav_a@ramat-hasharon.muni.il
אירנה קלימובסקיאחראית מערכות GIS03-5483836irena_k@ramat-hasharon.muni.il
ראובן אלנתןמנהל מחלקת הפקעות והסדר מקרקעין03-5489305reuven_e@ramat-hasharon.muni.il
רומה סגלמנהלת לשכת אגף הנכסים ו-GIS03-5483830roma_s@ramat-hasharon.muni.il
אנדו זרומנהל מחלקת בקרה ופיקוח03-5489350andu_z@ramat-hasharon.muni.il
עוזי גלמרכז רישום והקצאות קרקע03-7602120uzi_g@ramat-hasharon.muni.il
אשרת צבימרכזת פרויקטים בנושא נכסים וGIS03-5483846oshrat_z@ramhash.co.il

מידע לציבור

בקשה לקיום אירוע במרחב הציבורי
עקרונות ותבחינים להקצאת קרקע
נוהל הקצאת מקרקעין
נוהל מתן רשות שימוש במקלטים ציבוריים דו תכליתיים
טפסים והנחיות כלליות להקצאת קרקע
נוהל שימוש חד פעמי במקלטים ציבוריים לפעילות יום הולדת
ספר הקצאות עיריית רמת השרון מעודכן ליום 19.3.23

קריטריונים להפעלת בתי כנסת בעיר

קריטריונים להפעלת כלל בתי כנסת בעיר
הנחיות להגשת בקשות להקצאת קרקע
טופס החתמת מתפללים

ניתן לעיין בספר ההקצאות המלא במחלקת נכסי העירייה בשעות קבלת קהל.

לעמוד פרסומי הקצאות קרקע ומבנים – לחצו כאן >

אגף הנכסים וGIS

ימים ושעות קבלה:
א'-ה' 16:00-08:00

 

 

הצטרפו לניוזלטר שלנו