לצפייה בתוצאות שיבוץ ילדכם לגני הילדים - לחצו כאן ייעוד גני הילדים לשנה"ל תשע"ט- לחצו כאן לתשומת ליבכם: » ניתן להגיש ערעור על השיבוץ אך ורק באמצעות אתר האינטרנט עד לתאריך 24/6/18. » שיבוצי הילדים בעלי צרכים מיוחדים יפורסמו לאחר קבלת אישור ועדות ההשמה. » באחריות ההורים שבחרו בכך בתהליך הרישום - לוודא שאכן השלימו את כל שלבי הרישום לגן יול"א; היה והתהליך לא יושלם - ישונה השיבוץ באופן אוטומטי במהלך החודש הקרוב לגן חצי יום. לפרטים נוספים ניתן למחלקת קדם יסודי והגיל הרך, באגף החינוך, בטלפון 03-7602454 או בדוא״ל: Eilana_o@ramat-hasharon.muni.il
» ברמת השרון פועלים גנים ממלכתיים, ממלכתיים-דתיים וגני חינוך מיוחד. » בשנת הלימודים תשע"ח פועלים 69 גנים ובהם כ- 1,899 ילדים בגיל 3-6. » השנה נפתחו 2 מעונות יום בשיתוף עם משרד התמ"ת. שעות הפעילות: הגנים העירוניים פועלים בימים א'-ה', בשעות 7:30 - 14:00 וביום ו'...
Read more