ברמת השרון פועלים גנים ממלכתיים, ממלכתיים-דתיים, גני יום לימודים ארוך,וגני חינוך מיוחד. בשנת הלימודים תשע"ח פועלים 69 גנים ובהם כ- 1,899 ילדים בגיל 3 - 6. שעות הפעילות: הגנים העירוניים פועלים בימים א'-ה', בשעות 7:30 - 14:00  וביום ו' בשעות 7:30 - 12:45.
רשימת גני הילדים לשנת התשע"ח
תוכנית יום לימודים ארוך- יול"א תוכנית יול"א פועלת בישוב משנת 1986 ומספקת מענה חינוכי-ערכי לילדי הורים עובדים. בגנים בהם פועלת התוכנית שעות ההפעלה הן 14:00-16:30. קראו עוד
צוות מחלקת קדם יסודי [table id=19 /]
שימו לב, את טפסי הרישום יש לשלוח לאילנה עוזרי טפסים להורדה [table id=32 /]
טפסים להורדה לגני יום לימודים ארוך [table id=35 /]    ...
Read more