תחנת רישום משרד הפנים

 פניוות ספר טלפונים

שירות חדש! עמדת מידע ושירותים של משרד הפנים 24 שעות ביממה!

להלן השירותים שניתן לבצע בעמדת השרות עצמי :
• חידוש דרכון בגיר: יש למלא בקשה, לשלם בעמדה, לצרף דרכון קודם ו-2 תמונות פספורט עדכניות
ולהכניס לתיבת השירות הנמצאת בתחתית העמדה.
• דרכון קטין – ניתן לשלם בעמדה בלבד, נוכחות הקטין עם הוריו בתחנת הרישום חובה.
• רישום שם נולד
• שינוי מען בתחום רמת השרון בלבד
• בקשה לתעודת לידה
• בקשה לתמצית רישום (מצומצמצת)
• בקשה לתעודת פטירה
• בירור כניסות ויציאות מהארץ
כל הבקשות תשלחנה בדואר לתושבים.
• בקשה לספח חדש לתעודת  זהות רגילה וביומטרית מודפס במקום

הערה: בעלי ת.ז. ביומטרית נדרשים להגיע עם ת.ז. + קוד אישי לבצע פעולות.
במידה של אובדן קוד אישי יש לגשת ללשכת האוכלוסין להנפיק קוד אישי חדש.

» לפניות לחצו כאן

משרד הפנים

עיריית רמת השרון מנגישה  את השרות לתושבים, ופתחה את  התחנה למינהל אוכלוסין כשלוחה של משרד הפנים.
השרות מיועד לתושבי רמת השרון בלבד.

השירותים שתוכלו לקבל בתחנה:
לתשומת ליבכם, לכל סוג שירות נדרש לצרף מסמכים המתאימים לבקשה.

סוג השירות

מסמכים נדרשים

תעודת זהותתעודת זהות ראשונה

2 תמונות + תעודת זהות של אחד ההורים + טופס הבקשה
*באם ההורים גרושים חייבת להיות נוכחות של שני הורי הקטין + הקטין

בקשה להנפקת תעודת זהות במקום בלויה

2 תמונות + תעודת זהות בלויה + טופס בקשה

 בקשה להנפקת תעודת לידה (גם דו לשונית) למי שנולד בישראל  תעודת זהות + טופס הבקשה
תשלום ע"ס 90 ש"ח במזומן או
בצ'ק לפקודת משרד הפנים

בחירת שם משפחה (עקב נישואין) ובקשה לשינוי סטטוס "נשוי"

שתי תעודות זהות של שני בני הזוג + תעודת נישואין מקורית + דרכון ו- 2 תמונות של האשה

בקשה לשינוי סטטוס עקב גירושין (ללא שינוי שם)

תעודת זהות +  תעודת גירושין מקורית + טופס בקשה

 בקשה לשינוי סטטוס עקב גירושין (עם חזרה לשם משפחה-נעורים)         תעודת זהות + דרכון + 2 תמונות פספורט עדכניות+ תעודת גירושין מקורית + טופס בקשה

בקשה לשינוי מען (בתוך תחומי רמת השרון או לנכסים חדשים ברמת השרון)

שינוי מען עבור בן משפחה מקרבה ראשונה – אפשרי אך ורק עם ייפוי כח מטעמו והצגת ת.ז + ספח של מייפה הכוח.

שינוי מען לילדים בוגרים החוזרים לכתובת הוריהם מחייב חתימת הורים על הסכמתם לשינוי המען המבוקש (נוכחות אישית חובה לכל הצדדים).

בקשה להשלמת שם פרטי של ילוד (בתעודת לידת חי) בספחי ת.ז של ההורים

תעודת זהות של שני בני הזוג + טופס לידה מביה"ח

בקשה להנפקת דרכון לאומי ראשון למבוגר דרכוןאו  בקשות לחידוש דרכון

תעודת זהות + 2 תמונות + טופס בקשה + דרכון שפג תוקפו (אם יש כזה).

התשלום במזומן בלבד – ע"ס 275 ₪

נוכחות אישית חובה.


למשלמים באינטרנט יש הנחה בתשלום הדרכון

דרכון לבגיר בלשכה 275 ₪ באינטרנט 245 ₪

דרכון לקטין בלשכה 140 ₪ באינטרנט 125 ₪

דרכון עסקי באינטרנט 305 ₪

יש לעקוב אחר פרסום על מבצע הנחות למשלמים באמצעות אתר משרד הפנים באינטרנט .

לתמיכה טכנית ניתן להתקשר ל 1801-1011-60

חיילי מילואים וסדיר למלא בקשות לדרכון רק באינטרנט.
חיילי סדיר/ מילואים ישלמו אך ורק דרך האינטרנט.
לדרכון רגיל 95 ש"ח

לדרכון עסקי 150 ש"ח

המשלמים באמצעות האינטרנט יעבירו למחלקת פניות הציבור:

עותקים של טופס הבקשה שמולא באינטרנט ושל אישור התשלום + הדרכון שפג תוקפו ( אם יש כזה) + 2 תמונות פספורט + ת.ז

דרכון לקטין (מתחת לגיל 18) נוכחות הקטין + אחד ההורים חובה.

*באם ההורים גרושים חייבת להיות נוכחות של שני הורי הקטין + הקטין + תעודות הזהות.

2 תמונות + דרכון קודם ( אם יש) + טופס בקשה + תעודת זהות של אחד ההורים + ספח התשלום במזומן בלבד ע"ס 140 ₪.

אפשרות שניה:

ביצוע ההליך באמצעות האינטרנט כאשר עותקים של טופס הבקשה שמולא באינטרנט + אישור התשלום יוגשו במשרדנו + הדרכון שפג תוקפו (אם יש כזה) + 2 תמונות פספורט + הילד עצמו

דרכון עסקי באינטרנט בלבד

ניתן לחידוש באמצעות מחלקתנו אך ורק אם שולם דרך אתר האינטרנט של משרד הפנים.

יש להציג את טופס הבקשה שמולא באינטרנט + אישור התשלום + 2 תמונות פספורט + הדרכון שפג + ת.ז

משלוח דואר לתיבת דואר

ת.ז + טופס למשלוח לתיבת דואר

בקשה לתמצית

ת.ז + טופס הבקשה

            בקשה לאתור מען  תעודת זהות + טופס בקשה +15 ₪  {במזומן} לבקשה
ניתן להגיש מספר בקשות {מס' בקשות  X    ש 15 ש"ח
בקשה למידע על כניסה ויציאה אחת לחו"ל (אחרונה)  תעודת זהות  + טופס בקשה  {ללא עלות כספית }
בקשה לתעודה המעידה על אזרחות ישראלית {אפשרות לדו לשונית } תעודת זהות + טופס בקשה
תשלום ע"ס 90.00 ₪ במזומן או בצק לפקודת משרד הפנים

 


*תעודות זהות ודרכונים אבודים, גנובים ומושחתים יש לפנות למשרד הפנים ברח' הדר 2 הרצליה בלבד.

 * השירות ניתן רק לתושבי רמת השרון שהכתובת בתעודת הזהות הינה רמת השרון.

* בקשות תתקבלנה אך ורק על ידי מבקש השירות – נוכחות אישית חובה.

  • הבקשות מועברות לטיפול משרד הפנים הרצליה.* במידה ושולם תשלום כפול עבור בקשה כלשהי למשרד הפנים יש להכנס לאתר שירות הטפסים הלאומי-טופסים מקוונים. יש למלא הפרטים הנדרשים ולשלוח באמצעות אתר זה. התשלום יועבר ישירות ממשרד הפנים על פי הפרטים שנמסרו.

חזרה לדף הקודם »