קבלת הצעות לשיתופי פעולה לשנת 2017

עיריית רמת השרון מזמינה בזאת להציע הצעות לשיתופי פעולה עימה במיזמי תרבות, ספורט, חברה ופעילות ציבורית ראויה לשנת 2017.
יזמים, בעלי יכולת מימון והפקה מוכחת, מוזמנים לפנות בצירוף תיאור מלא של המיזם תוך ציון חלקו של הפונה במיזם המוצע.
הצעות יש להפנות לגב' טלי הילל באגף הגזברות של העירייה.
דוא"ל
שד' ביאליק 41, רמת-השרון
טל' 03-5471725 פקס. 03-5498826

Written by

Comments are closed.