ספר טלפונים

ראש העיר / סגנים

שד' ביאליק 41

שם

תפקיד

טלפון

פקס

אבי גרובר
לחצו כאן למייל לראש העיר

ראש העיר

03-5483803  03-5408096
ורד שני היבש
לחצו כאן לפניה במייל
עוזרת ראש העיר 03-5483803 03-5408096
דגנית גרינבוים
לחצו כאן לפניה במייל
רל"שית ראש העיר  03-5483803 03-5408096
יעקב קורצקי
לחצו כאן לפניה במייל
סגן ראש העיר 03-5483873 03-5408096
זכריה טיירי
לחצו כאן לפניה במייל
עוזר סגן ראש העיר 03-5483873 03-5408096
חנה שושני
לחצו כאן לפניה במייל
מנהלת לשכת סגן ראש העיר   03-5483873 03-5408096
 דברת וייזר
לחצו כאן לפנייה במייל
 סגנית ראש העיר  03-5483803  03-5408096

טלפונים נוספים:
» מנכ"לית העירייה

» רווחה וקהילה 

 » אגף החינוך

» מינהל כספים וגביה

» מחלקה משפטית

» תקשורת ודוברות

» מינהל הנדסי

»מבקר העירייה

» מינהל כספים וגביה

» תרבות ואירועים

» בית יד לבנים

» מינהל גיל הזהב

» איכות הסביבה

» רשת הספריות

» פניות הציבור / תחנת משרד הפנים

» ר. למניעת אלימות והתמכרויות

» חברי מועצה

» היחידה למערכות מידע

» נכסי העירייה ו GIS

» מוקד עירוני

»מחלקת תברואה

» רישוי עסקים ושילוט

» אגף הביטחון

» האגודה לתרבות הדיור

» משק לשעת חירום

» אגודת הספורט

» מגוונים – מרכזים רב תחומיים

» שרונים – תאגיד מים וביוב

» מחלקת גנים ונוף

» מחלקה וטרינרית