מלגות

מועדון רוטרי רמת השרון בשיתוף עיריית רמת השרון מעניק מלגות לימודים לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה תושבי העיר.

מועדון רוטרי
מועדון רוטרי רמת השרון – מועדון התנדבותי הפועל לטובת הקהילה שבה הוא יושב.

»מטרת הארגון:
סיוע לגופים ולפרטים ברמה"ש בצורות ובאמצעים שונים לרבות תמיכה כספית. קיום פעילות חברתית- פנימית וחיצונית.

»מלגת רוטרי
ארגון "רוטרי" בשיתוף עיריית רמה"ש מחלק מידי שנה בחודש נובמבר כ-22 מלגות לימודים בסך של כ- 5,000 ש"ח כ"א.
המלגות מוענקות (בעיקר) עב"ס מצב סוציואקונומי.

»פעילות הארגון:
פעולות התנדבות בפרויקטים קהילתיים.
ייזום פרויקטים בקהילה והוצאתם לפועל כגון: מתן מלגות לסטודנטים, סיוע כספי לנזקקים (גם מוראלית), העלאת רמת החינוך בקרב תלמידי בתי הספר בעיר, פעילות בתחומי הבריאות, הרפואה, בטיחות בדרכים, מניעת אלימות בקרב בני נוער וגיל הזהב.
המועדון פועל גם במסגרת תנועת רוטרי הארצית ומשתלב בפעילות ובפרויקטים ארציים ובינלאומיים כגון: שיקום היערות בגליל לאחר המלחמה.