מכרזים

 

מכרזי כח אדם ודרושים / מכרזי שרותים/ דרושים ללא מכרז

 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים – לניגשים למכרז יש למלא את הטופס הנ"ל- לחצו כאן
שאלון למועמד לעבודה – לניגשים למכרז יש למלא את הטופס הנ"ל- לחצו כאן
 

שם המכרז                               

קישור להורדה

 

  מכרז פומבי מס' 26/17 מהנדס/ת מבנים מסוכנים ונגישות – הארכת מועד  לחצו כאן
 מכרז פומבי מס' 41/2017 בודק/ת תכניות במחלקת תכנון עיר באגף ההנדסה  לחצו כאן
מכרז פומבי מס' 37/2017 סגן מנהל מחלקת נכסים ו – G.I.S לחצו כאן
מכרז פומבי מס' 21/17 רכז/ת צעירים ברשות לחצו כאן
מכרז פומבי 45/17 מכרז לקצין/ת ביקור סדיר באגף החינוך לחצו כאן
מכרז פומבי מס' 35/17 לבורנט/ית לכימיה בבית ספר תיכון – הארכת מועד  לחצו כאן
 מכרז פומבי 42/17 מכרז לפסיכולוג/ית לחצו כאן
מכרז פומבי מס' 43/17 עו"ס לזקן  לחצו כאן

 

מכרז פומבי מס' 46/17 מזכיר/ה ראשי/ת בבית ספר (2 משרות) לחצו כאן


הבהרה: ניסוח בלשון זכר, במקרים שבהם כך נוסח, נעשה מטעמי נוחות בלבד. מובהר כי המשרות פתוחות לנשים וגברים כאחד.