מכרזים

 

מכרזי כח אדם ודרושים / מכרזי שרותים/ דרושים ללא מכרז

 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים – לניגשים למכרז יש למלא את הטופס הנ"ל- לחצו כאן
שאלון למועמד לעבודה – לניגשים למכרז יש למלא את הטופס הנ"ל- לחצו כאן
 

שם המכרז                               

קישור להורדה

 

  מכרז פומבי 48/2017 מנהל/ת אגף רישוי ופיקוח בניה ורכז/ת הועדה המקומית לחצו כאן
 מכרז פומבי 73/2017מנהל אגף משאבי אנוש  לחצו כאן
 מכרז פומבי 74/2017 מנהל/ת אגף ביצוע תשתיות, מבני ציבור וסגן/ית מהנדסת העיר  לחצו כאן
 מכרז פומבי מס' 75/17 מהנדס/ת מבנים מסוכנים, נגישות וניהול פרויקטים עירוניים  לחצו כאן
מכרז פומבי 78/2017סגן/ית מנהל אגף תכנון ואדריכל הרשות  לחצו כאן
 מכרז פומבי מס' 77/17 פקח/ית רב תכליתי/ת ושיטור משולב  לחצו כאן
 מכרז פומבי מס' 64/17 לבורנטים/ות למקצועות: פיזיקה/ כימיה/ ביולוגיה/ ביוטכנולוגיה  לחצו כאן
 מכרז פומבי 72/2017פקיד/ת קבלת קהל ומרכז/ת
נושא גביית שכר לימוד במחלקת הגביה
 לחצו כאן

 


הבהרה: ניסוח בלשון זכר, במקרים שבהם כך נוסח, נעשה מטעמי נוחות בלבד. מובהר כי המשרות פתוחות לנשים וגברים כאחד.