מינהל כספים

בעלי תפקידים במינהל כספים
גזבר העירייה – גידי טביב
טל': 03-5483812 פקס : 03-5400626
סגנית גזבר העירייה – רויטל פיטרמן
טל': 03-5483809 פקס: 03-5400626
ממונה על ההכנסות בעירייה – ינון ברבי
טל' : 03-5483821 פקס: 03-5498826
ממונה על האכיפה- ציון ברדה
טל' : 03-5483821 פקס: 03-5498826

 

» לפניות לגזבר העירייה לחצו כאן

קו-רמש

מינהל הכספים בעיריית רמת השרון היא יחידת מטה המטפלת במערכת הכספים של העירייה,  בכפוף לתקציב המאושר ע"י העירייה ומשרד הפנים ועל פי חוקי העזר העירוניים.

תפקידו של מינהל הכספים הוא לדאוג להבטחת ההכנסות בדרך של תיקצוב, שומה וגבייה וכן לשלוט בהוצאות באמצעות הנהלת חשבונות, חשבות ותיקצוב. כמו כן, באמצעות גזברות העירייה, שהיא כמובן חלק ממינהל הכספים, מטפלת בתשלום המשכורות ותשלומים אחרים באמצעות מדור שכר. במקביל, עובדת גזברות העירייה עם יחידת הרכש, האספקה והאפסנאות.

לאורך השנים האחרונות הצטיינה עיריית רמת-השרון בניהול הכספי שלה, הישג המשקף את מדיניות העירייה לאיזון תקציבי יחד עם עלייה ברמת השירותים הניתנים לתושבים.  משרד הפנים, העניק בפעם ה-11  לרמת-השרון את פרס "ניהול כספי וניהול מוניציפאלי".

תחת מינהל הכספים פועלים:
» גזבר העירייה – ראש המינהל.
» הממונה על הכנסות העירייה – האחראי על הכנסות העירייה באמצעות מחלקות הגביה.
» הממונה על האכיפה – האחראי על אכיפת גביית יתרות חוב (שילוט,חנייה,ארנונה,ברירות קנס)
» הממונה על החשבות – העוסקת בבקרת התשלומים ותהליכי התשלום.
» מחלקת הנהלת חשבונות – שתפקידה ביצוע רישומים חשבונאים והפקת הדו"ח הכספי השנתי.
» הממונה על תקציבים וביטוחים – המופקדת על הכנת התקציב הרגיל והתקציב הבלתי רגיל (תב"ר) שלל העירייה.
» הממונה על מחלקת שכר – לטיפול במשכורות עובדי העירייה.

קו-רמש

עיריית רמת השרון יוצאת במדידות של שטחי כל הנכסים לצורך חישוב ארנונה

זאת בעקבות החלטת בית המשפט העליון שפסק כי חישוב הארנונה יעשה על פי שיטת מדידה מדויקת (רע"א 2453/13 אלעזר עמר נ' עיריית חדרה, ניתן ביום 14.4.2015).

בהמשך לפסיקת בית המשפט העליון בנושא חויבו הרשויות לבצע מדידה מדויקת של שטחי הארנונה לנכסים.
פסיקת בית המשפט העליון קבעה כי על כל הרשויות המקומיות לעבור לחיוב ארנונה על פי שיטה מדויקת ולא כפי שהיה נהוג עד כה. משמעות הפסיקה הינה שמעתה חישוב הארנונה לתשלום בגין נכסים שבתחומן יהיה על בסיס נתון השטח המדויק שנמדד עבור כל נכס כולל חלקי מטרים רבועיים.

עד להוצאת פסק הדין יכלו הרשויות המקומיות לעגל סכומים כלפי מעלה ו/או כלפי מטה. מעתה מחויבות הרשויות לפעול על פי מדידה מדויקת בלבד וזאת בהמשך לפסיקת העליון. עוד יצוין כי נכסים שכבר קיים לגביהם נתוני מדידה מדויקים יחויבו בהתאם לנתונים אלה כבר מחודש ינואר 2016. לגבי יתר הנכסים מחויבות הרשויות לסיים את עדכון כלל שטחי הנכסים בעיר וזאת עד לחודש ינואר 2018.

יישום פסק הדין יבטיח נכונות והתאמה מלאה בין נתוני הנכס בפועל לבין הנתונים המופיעים ברישומי הרשות. ראוי לציין כי אימוץ החלטת בית המשפט העליון הינה בהתאם להחלטת הנהלת המרכז לשלטון המקומי אשר דנה בחלופות השונות והחליטה על אימוץ פס"ד כלשונו, ויציאה למדידה מחודשת של הנכסים עליהם אין מדידה מדויקת כנדרש.

בסמוך לאחר מועד המדידה ובחינת החיוב בנכס יישלח לתושבים מכתב המפרט את נתוני החיוב החדשים ותישלח הודעת חיוב מעודכנת. באפשרות התושבים להגיש השגה ובמידת הצורך ערר.

עיריית רמת השרון בחרה את חברת חברת מידות שירותים מוניציפאלים בע"מ במכרז משכ"ל. השיטה בה מתוגמלת החברה הנה לפי תשלום למ"ר שנמדד ולא בהתאם להגדלת החיוב בנכסים או לפי הצלחה.

קו-רמש

תמצית "דוחות כספיים" לשנת /2014 2013/ 2012 / 2011 /2010 / 2009 / 2007

 תקציב עיריית רמת השרון 2017» 
תקציב עיריית רמת השרון 2016»
תקציב עיריית רמת השרון 2015»
תקציב העירייה לשנת 2014 »

צו ארנונה לשנת 2018

1. צו ארנונה 2018 אושר מיום 04.06.17 פה אחד.
2. הצו כולל עדכון התעריפים וכן השינויים המבוקשים לאישורי השרים כפי שהחליטה מליאת המועצה בישיבה שלא מן המניין מיום 04.06.17.
3. הודעה למחזיקים:
העדכון הארצי בתעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו 2.18% . בקשה לשרי הפנים והאוצר לאישור תוספת סיווגים חדשים למבני תעשייה ועסקים מעל 5,000 מ"ר באזור גלילות. להודעה למחזיקים לחצו כאן
4. לעיון בצו הארנונה לשנת 2018 יש ללחוץ כאן 
5. דברי הסבר לצו הארנונה לשנת 2018 יש ללחוץ כאן