מאגרי מידע ברשת הספריות הציבוריות

 רשימת מאגרי מידע 


מאגרי מידע

לכניסה למאגר לחצו על שם המאגר (המסומן בצבע כחול)

חלק מהמאגרים זמינים למנויי הספריות מהספרייה ומבתיהם וחלק מהמאגרים זמינים לכל מבקרי הספרייה (גם לא מנויים) מהספרייה בלבד.

»מפתח חיפה
מאגר של מאמרים כלליים מתוך כתבי עת בעברית – "מפתח חיפה". גישה לכולם מהספרייה בלבד.

קו-רמש
»מאגר סאלד
מאגר של פרסומים במדעי החברה והרוח – "מאגר סאלד" . גישה לכולם מהספרייה בלבד.קו-רמש

»ארכיון היסטורי של רמת השרון 

"ארכיון היסטורי של רמת השרון". גישה לכולם מהספרייה ומהבית.

קו-רמש

» פרויקט השו"ת– מאגר הספרות התורנית הגדול בעולם

טקסטים מארון הספרים היהודי – "פרויקט השו"ת". גישה לכולם מהספרייה ומהבית.

קו-רמש

»גלים

"מאגר גלים" לתלמידים צעירים, מוריהם והוריהם. גישה לכולם מהספרייה ומהבית.

קו-רמש

כתבי עת ישראלים מובילים 
כתבי עת ישראלים מובילים של הספריה הלאומית – JSTOR"". גישה לכולם מהספרייה ומהבית.
לצורך הכניסה יש להירשם באופן חד פעמי בחינם לספריה הלאומית.