חברי מועצת העיר

שם

סיעה

טלפונים

 גרובר אבי  בית  03-5483803

עידן למדן

מר"צ

03-5483806

יעקב קורצקי

מסורת של עשייה

03-5408096

דברת וייזר

רמת השרון שלנו

054-4954602

קלנר גיא

רמת השרון שלנו

054-4400603

גרונסקי רות

בית

052-2435744

כחלון עידו

מסורת של עשייה

052-4224280

גריידי שמואל

יחדיו

052-2747745

 איריס קלקא  מר"צ

אבנר נורית

מהפך ברמה

052-4742742

שירה אבין

רמת השרון שלנו

טל עזגד

רמת השרון שלנו

054-4808233

פרופ' מארק מימוני

רמת השרון שלנו

אהרון אלמוג אסולין

מהפך ברמה

 רפי בראל  רמת השרון שלנו