חברי הנהגת הורים יישובית

איתי קפלינסקי יו"ר הנהגה ישובי ויו"ר משותף חט"ב קלמן 054-2220555
תומר אלמוג יו"ר עמותת הורי הגנים 052-6982993
סיגל רוזנבאום יו"רית אוסישקין 052-4703044
קובי מגנזי יו"ר אור השחר 052-6401000
יוסי בן דוד יו"ר אורנים 054-2303000
מאיה בר-שלום יו"רית אמירים 054-5333778
זהבית גל-און שמשי יו"רית משותפת גולן 054-3972779
שגית זהר יו"רית משותפת גולן 054-5651565
גבי ויטלה יו"רית משותפת דורון 054-4261561
רונן יפה יו"ר משותף דורון 052-4473642
עדי בקל יו"רית משותפת הדר 054-6494009
ארז היילוייל יו"ר משותף הדר 054-6649685
טלי ברש בוסקילה יו"רית קרית יערים 052-8288614
קרן בן-יוסף מורשה צומח 052-8222123
ליאה הילר עבודה צומח 052-5604433
איילת שי יו"ר חט"ב עלומים 054-4493340
תמי גת אביב יו"רית משותפת חט"ב קלמן ויו"רית משותפת תיכון אלון 050-6908510
מיכל עזר יו"רית משותפת תיכון אלון 054-2271442
שי גורן יו"ר תיכון רוטברג 052-5552239