חברי הנהגת הורים יישובית

 

תומר אלמוג יו"ר עמותת הורי הגנים רמת השרון 052-6982993
סיגל רוזנבאום יו"ר ועד הורים בית הספר אוסישקין 052-4703044
קובי מגנזי יו"ר ועד הורים בית הספר אור השחר 052-6401000
יוסי בן דוד יו"ר ועד הורים בית הספר אורנים 054-2303000
מאיה בר-שלום יו"ר ועד הורים בית הספר אמירים 054-5333778
זהבית גל-און שמשי יו"ר משותפת ועד הורים בית הספר גולן 054-3972779
שגית זוהר יו"ר משותפת ועד הורים בית הספר גולן 054-5651565
גבי ויטלה יו"ר משותפת ועד הורים בית הספר דורון 054-4261561
רונן יפה יו"ר ועד הורים משותף בית הספר דורון 052-4473642
ענת לנדמן יו"ר משותפת ועד הורים בית הספר הדר 054-4474294
אדוה סיקורה יו"ר משותפת ועד הורים בית הספר הדר 054-3090807
שרון אלדמע יו"ר ועד הורים בית הספר קרית יערים 054-4549714
איילת שי  יו"ר ועד הורים חטיבת הביניים עלומים 054-449-3340
תמי גת אביב יו"ר משותפת ועד הורים חטיבת הביניים קלמן 050-6908510
איתי קפלינסקי יו"ר הנהגה ישובי ויו"ר משותף ועד הורים חטיבת הביניים קלמן 054-2220555
יהודה בן אברהם יו"ר ועד הורים  תיכון אלון 052-6099083
אמיר רוזנבלום יו"ר ועד הורים  תיכון רוטברג 052-2509811