• עירייה
  • מכרזים
  • קול קורא – מתן שירותי יעוץ משפטי בנושא תוכניות הגנה על שלום הזקן מפני התעללות והזנחה
  • עירייה
  • מכרזים
  • קול קורא – מתן שירותי יעוץ משפטי בנושא תוכניות הגנה על שלום הזקן מפני התעללות והזנחה

קול קורא – מתן שירותי יעוץ משפטי בנושא תוכניות הגנה על שלום הזקן מפני התעללות והזנחה

מרכז פומבי מס׳ תאריך אחרון להגשה: 29/02/2024 | מעודכן ב 2024-02-01אגף לשירותים חברתיים וקהילתיים
תיאור:

עיריית רמת השרון מעוניינת לקבל הצעות עבור יעוץ משפטי בנושא תוכניות הגנה על שלום הזקן מפני התעללות והזנחה. ליועץ המשפטי יש חלק משמעותי בהדרכת הצוות ובניית תוכניות לשמירת שלומו של הזקן ולכן ועדת היועצים של העירייה תבחן ותבחר את היועץ על בסיס ניסיונו ובמוניטין שצבר בתחום זה.

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו