• עירייה
  • מכרזים
  • קול קורא לשימוש והפעלת מועדונית לקידום אנשים עם מוגבלות שכלית לשנים 2023-2025
  • עירייה
  • מכרזים
  • קול קורא לשימוש והפעלת מועדונית לקידום אנשים עם מוגבלות שכלית לשנים 2023-2025

קול קורא לשימוש והפעלת מועדונית לקידום אנשים עם מוגבלות שכלית לשנים 2023-2025

מרכז פומבי מס׳ תאריך אחרון להגשה: 29/11/2022 | מעודכן ב 2022-11-14אגף נכסים
תיאור:

עיריית רמת השרון מזמינה עמותות רשומות להגיש לעירייה הצעות להשכרת נכס גוש 6550 חלק מחלקה 72 ברח' החלוץ 9 ברמת השרון המיועד לשמש כמרכז יום

ותעסוקה עבור בוגרים אוטיסטים ו/או הפעלת חוגים ופעילות חברתית לאנשים עם מוגבלות שכלית והתפתחותית באופן משולב לשימוש מיטבי בנכס.

פרטים:

  1. שטח בנוי קיים של כ-255 מ"ר וקרקע בשטח של כ-651 מ"ר הכולל מבנה, מחסן, ממ"ד ( 24.15 מ"ר), סככות ושטח חצרות.
  2. תקופת השכירות הינה 3 שנים סה"כ, בהתאם להחלטת העירייה.
  3. עמותות בעלות אופי פעילות דומה והמבקשות להציע הצעה להשכרת נכס לעירייה כאמור לעיל, רשאים להגיש הצעה במעטפות סגורות עד ליום 29.11.22 (יום ה'), במשרדי אגף הנכסים בעירית רמת השרון ברח' אוסישקין 71 קומה ב'  בין השעות 09:00-16:00.
  4. ההצעה תכלול את שם העמותה, ניסיון בתחום הפעילות המבוקשת, ואישורים רלוונטיים בתחום רישום העמותה וכל מסמך אחר שיידרש.
מענה:

לקבלת פרטים ומידע נוסף ניתן לפנות לאגף הנכסים ו-GIS בעיריית רמת השרון בימים א'-ה' מהשעה 08:00 עד השעה 15:30 ברחוב אוסישקין 71 רמת השרון או בטלפון 03-5483830.


אין בהליך פניה לקבלת מידע זה, או בפעולות שינקטו על פיו, כדי ליצור מחויבות כלשהי של עיריית רמת השרון כלפי גורם כלשהו, או לחייב את העירייה בכל דרך שהיא להתקשר עם גורם כלשהו. 

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו