• עירייה
  • מכרזים
  • קול קורא לקבלת הצעות מחיר לעבודה בעניין בחינה והצגה של השפעת מטרדים הנגרמים על ידי טיסות מעל העיר רמת השרון
  • עירייה
  • מכרזים
  • קול קורא לקבלת הצעות מחיר לעבודה בעניין בחינה והצגה של השפעת מטרדים הנגרמים על ידי טיסות מעל העיר רמת השרון

קול קורא לקבלת הצעות מחיר לעבודה בעניין בחינה והצגה של השפעת מטרדים הנגרמים על ידי טיסות מעל העיר רמת השרון

מרכז פומבי מס׳ תאריך אחרון להגשה: 30/10/2023 | מעודכן ב 2023-09-28אגפים ומחלקות בעירייה
תיאור:

עיריית רמת השרון מודיעה בזאת על קול קורא לאיתור גופים בעלי ניסיון, יכולת ומומחיות לצורך בחינת והצגת השפעת המטרדים הנגרמים על ידי מעבר של טיסות מעל העיר רמת השרון, כמו גם הצגת נתיבי טיסה חלופיים, תוך הצגת שילוב מומחיות בין תחום התעופה ובין מומחיות בבחינת והצגת השפעות מעבר טיסות על איכות הסביבה, איכות החיים, בריאות התושבים והתוצאות הכלכליות הנובעות מכך.

מוזמנות לגשת לקול קורא חברות בעלות ניסיון מוכח בתחום הפעילות.

 

לקבלת פרטים, מידע נוסף ומסמכי הגשה, יש לפנות לאתר העירייה לכתובת:

ramat-hasharon.muni.il תחת הלינק "מכרזים" ו-"קולות קוראים".

 

מועד אחרון להגשת הצעות: ביום שני, ה- 30 לאוקטובר 2023, בשעה: 12:00.

יש להגיש את ההצעה במייל לכתובת: Nitzan_p@ramat-hasharon.muni.il

לכבוד ניצן פרל, עוזרת מנכ"ל העירייה, טלפון: 03-5483807.

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו