• עירייה
  • מכרזים
  • קול קורא להקמה והפעלה של דוכני אמנות וצעצועים בחגיגות עצמאות עצמאות 2023
  • עירייה
  • מכרזים
  • קול קורא להקמה והפעלה של דוכני אמנות וצעצועים בחגיגות עצמאות עצמאות 2023

קול קורא להקמה והפעלה של דוכני אמנות וצעצועים בחגיגות עצמאות עצמאות 2023

מרכז פומבי מס׳ תאריך אחרון להגשה: 23/02/2023 | מעודכן ב 2023-01-11תרבות ואירועים
תיאור:

המעוניינים להגיש הצעות מתבקשים לפנות לאגף התרבות ולהגיש בתוך מעטפה סגורה את הצעתם כולל כל הדרישות המחייבות.

 

מענה:

מועד אחרון להגשה עד 23.2.23 בשעה 14:00.

הצעות שיוגשו לאחר המועד לא יובאו לדיון בוועדת היועצים בעירייה.

לשאלות ובירורים ניתן לפנות למירי הילה 054-7385572

 

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו