עמותת טל ישראל בשרון – בקשה להקצאת קרקע/מבנה – נוהל רגיל

מרכז פומבי מס׳ תאריך אחרון להגשה: 28/12/2022 | מעודכן ב 2022-09-22אגפים ומחלקות בעירייה
תיאור:

מובא בזאת לידיעת הציבור כי בעיריית רמת השרון התקבלה בקשתה של עמותת "טל ישראל בשרון" ע"ר 580391548, להקצאת מבנה בגוש 6551 חלקה 198 ברחוב בר יוחאי 30

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו