עמותת טל ישראל בשרון – בקשה להקצאת קרקע/מבנה – שלב ב'

מרכז פומבי מס׳ תאריך אחרון להגשה: 11/12/2022 | מעודכן ב 2022-09-29אגפים ומחלקות בעירייה
תיאור:

מובא בזאת לידיעת הציבור כי בעיריית רמת השרון פנייה בדבר הקצאת קרקע ומבנה של עמותת "טל ישראל בשרון" ע"ר 580391548, להקצאת מבנה בגוש 6551 חלקה 440 ברחוב יהודה הנשיא (מקביל לרחוב בית שמאי 19ב').

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו